ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۳۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۳۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

در خصوص مبالغ برداشت شده از حسابهای مشتریان شرکت کنتورسازی توسط دادگستری شهرستان البرز با توجه به اعلام شرکت کنتورسازی مبنی بر اینکه این مبالغ متعلق به شرکت کنتورسازی نبوده است مقرر گردید شرکتهایی که از حسابشان پول برداشت شده یا وکیل قانونی آنها ، با ارائه مدارک قانونی مربوطه در اسرع وقت به دادگستری شهرستان البرز مراجعه و پیگیری لازم را انجام دهند . شایان ذکر است درصورت عدم پیگیری شرکتهای مذکور در مهلت قانونی امکان بازگشت پول وجود نخواهد داشت.