ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۳۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۳۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

در خصوص شرکت اشکان چینی مقرر گردید ابتدا سرمایه گذار جدید قراداد مربوط را به دادگستری ارائه نماید و در صورت تایید قراداد توسط دادگستری موضوع در جلسات بعدی مطرح و بررسی گردد.