ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۸ ام آذر, ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۳۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۸ ام آذر, ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۳۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

در خصوص شرکت بالین تک نیز مقرر شد واحد نسبت به پرداخت معوقات کارگری اقدام لازم معمول نماید .