ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۸ ام آذر, ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۳۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۸ ام آذر, ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۳۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

در خصوص مشکلات نیروگاه های مقیاس کوچک (CHP) مقرر گردید با نامه استانداری در کارگروه ملی مطرح و بررسی شوند و بر اساس نامه استاندار محترم از قطع گاز تا اطلاع ثانوی و حصول نتیجه خودداری گردد .