کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۳ ام ارديبهشت, ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۳ ام ارديبهشت, ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۰۰
مسئول پیگیری:
سازمان صنعت معدن وتجارت، جهاد کشاورزی، اداره کل راهداری
وضعیت:
توضیحات

با عنایت به عدم انجام تعهدات شرکت به آفرین در آغاز عملیات اجرایی احداث و تکمیل پایانه صادراتی کاسپین،  مقرر گردید دستگاههای اجرایی نسبت به لغو کلیه مجوزهای این شرکت بر اساس قوانین و مقررات  اقدام نمایند.