کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۳ ام ارديبهشت, ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۳ ام ارديبهشت, ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۰۰
مسئول پیگیری:
اعضای کارگروه
وضعیت:
توضیحات

کلیات طرح پایانه صادراتی کشاورزی شمس آذر واقع در  شهرستان آبیک، کیلومتر ۳۵ جاده قدیم قزوین- تهران مورد موافقت کارگروه قرار گرفت.