کارگروه توسعه غیر نفتی، ۱۵ ام مرداد, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۱۵ ام مرداد, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰
مسئول پیگیری:
اتاق بازرگانی، اتحادیه صادرکنندگان
وضعیت:
توضیحات

با عنایت به معرفی نرم افزار اطلاعات تجار اکراین وسایر کشورهای عضو توسط نماینده ICC، مقرر گردید این نرم افزار جهت استفاده تجار و بازرگانان استان قزوین در اختیار اتاق بازرگانی و اتحادیه صادرکنندگان استان قرار گیرد.