کارگروه توسعه غیر نفتی، ۰۱ ام شهريور, ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۰۱ ام شهريور, ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۰۰
مسئول پیگیری:
اعضای کارگروه
وضعیت:
توضیحات

مقرر شد بر اساس  درخواست پایانه صادراتی کشاورزی خادم مولا، و تاکید آقای استاندار  بازدید از پایانه مذکور  توسط اعضا کارگروه  توسعه صادرات غیر نفتی با حضور استاندار محترم قزوین ، صورت پذیرد و تصمیم گیری خواهد شد.