ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۰۴ ام مهر, ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۰۴ ام مهر, ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی با همکاری دانشگاههای تاثیرگذار استان از جمله دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) و دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و ... طی برگزاری جلسات هم اندیشی با ذینفعان و دستگاههای اجرایی مرتبط و اداره کل صدا و سیمای مرکز قزوین راهکارهای تعامل صنعت و دانشگاه را بررسی نموده و پیشنهادات خود را جهت طرح در جلسه ستاد به دبیرخانه ارائه نمایند.