ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۰۴ ام مهر, ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۰۴ ام مهر, ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی راهکارهای مقابله با تحریم‌ها برای صنایع استان قزوین را طی یک بسته پیشنهادی در قالب راهکارهای درون استانی و پیشنهادات به دولت آماده نموده و جهت طرح در جلسه و تصویب و ارائه پیشنهاد به دولت به دبیرخانه ستاد ارسال نمایند.