ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۳ ام مرداد, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۳ ام مرداد, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

برابر اعلام بانکهای استان ، بانک ملی ۱۱فقره پرونده ، بانک صادرات ۱۱فقره پرونده ، بانک ملت ۱۴فقره پرونده ، بانک سپه ۸ فقره پرونده ، بانک صنعت و معدن ۳ فقره ، بانک تجارت ۱۱ فقره ، بانک رفاه ۲فقره ، بانک انصار ۱ فقره پرونده ، بانک سینا ۱فقره پرونده در مراحل تکمیل مدارک ، بررسی و تصویب ، ارسال به تهران و آماده پرداخت در بخش بازسازی و نوسازی دارند که مقررشد تسریع نمایند .