ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۳ ام مرداد, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۳ ام مرداد, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

در هفته آینده گزارشی از تعداد طرح های ثبت نام شده ، دارای مصوبه و تسهیلات پرداخت شده در دو بخش صنعت ، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی ، تنظیم و ارائه شود .