ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۳ ام مرداد, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۳ ام مرداد, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

در خصوص درخواست تسهیلات شرکت مهیار البرز ، مقرر گردید ضمن ارجاع درخواست به کارگروه ملی ، بانک صادرات نیز پیگیری لازم را از مرکز در خصوص درخواست تسهیلات شرکت انجام داده و نتیجه را به دبیرخانه کارگروه اعلام نماید.