ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۳ ام مرداد, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۳ ام مرداد, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

در خصوص درخواست استمهال بدهی شرکت هنزا از بانک شهر مقرر شد موضوع در جلسه ای  مجدد بصورت کامل بررسی و مساعدت لازم از طرف بانک با شرکت صورت پذیرد.