ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۰۳ ام شهريور, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۰۳ ام شهريور, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

برابر اعلام بانکهای استان ، بانک ملی ۱۲فقره پرونده ، بانک صادرات ۱۲فقره پرونده ، بانک ملت ۱۶فقره پرونده ، بانک سپه ۱۱ فقره پرونده ، بانک صنعت و معدن ۴ فقره ، بانک تجارت ۱۳ فقره ، بانک رفاه ۲فقره ، بانک انصار ۳ فقره پرونده ، بانک سینا ۱فقره پرونده در مراحل مختلف بازسازی و نوسازی دارند که مقررشد تسریع نمایند