ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۰۳ ام شهريور, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۰۳ ام شهريور, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر شد ، برنامه نظارت تسهیلات در بخشهای مختلف با جدیت بیشتر انجام گیرد و توجه ویژه ای به این بخش شود.