ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۰۳ ام شهريور, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۰۳ ام شهريور, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

در خصوص درخواست ثبت نام ارزش افزوده شرکت پلی استر بنیس آذر ارونق ، مقرر گردید اداره کل امور مالیاتی مجددا درخواست واحد را بررسی و در صورت عدم رفع مشکل ، درخواست شرکت به کارگروه ملی ارجاع گردد.