ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۲ ام دى, ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۳۰

دستور

۱. ارائه گزارش دبیران سه کارگروه اقتصاد مقاومتی دادگستری ، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و شورای هماهنگی بانکها ۲. بررسی و تصمیم گیری در خصوص نحوه اقدام بانکها در ستاد تسهیل ، اجرائیات و ...

استانی

زمان مکان

شنبه - ۲۲ ام دى, ۱۳۹۷, ساعت ۰۷:۳۰
سالن جلسات دادسرای عمومی قزوین

اعضا

پس از تلاوت آیاتی از قرآن ، در ابتدای جلسه آقای جلالی معاون محترم دادستان در خصوص علت و اهمیت برگزاری نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری ، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شورای هماهنگی بانکها پرداختند و سپس جناب آقای قدرتی رئیس محترم دادگستری استان به خلاء موجود بین سه قوه و تشکیل شورای مشترک جهت رسیدگی به مشکلات موجود اشاره کردند آقای مهندس پرزحمت  نیز دبیر کارگروه تسهیل گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات رونق تولید ارائه کردند. دبیر محترم شورای هماهنگی بانکها هم برای همراهی بانکها با مصوبات نشست اعلام آمادگی کردند .

آقای دکتر حبیبی معاونت محترم امور اقتصادی استانداری نیز مشکلات مرتبط با تولید و دستگاهها و بانکها را بیان کردند .

سپس آقای استاندار اهمیت چرخش مناسب پول در پروسه تولید و بانکها را متذکر شدند و در خصوص رفع مشکل فرنخ ومه نخ جهت رسیدگی به مطالبات کارگران و همچنین رسیدگی به رویه های جایگزینی بانکها در ستاد تسهیل مطالبی را بیان نمودند و در پایان آقای قدرتی به حفظ حرمتها در مورد اخذ وثایق و محل کارخانه ها از طرف بانکها و اجرای تمام مصوبات با قوت تمام اشاره کردند.