ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۸ ام فروردين, ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۰۰

مصوبات

دستور

۱- گزارش دبیر جلسه در خصوص عملکرد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ۲- گزارش مصوبات کارگروه فرعی

استانی

زمان مکان

شنبه - ۲۸ ام فروردين, ۱۳۹۵, ساعت ۱۸:۰۰
سالن جلسات استانداری

اعضا

در ابتدا پس از تلاوتی چند از قرآن مجید ، فرازی از وصیت نامه شهید آتشگران از شهدای گرانقدر حرم خوانده شدو سپس آقای پرزحمت ضمن تبریک سال نو به کلیه اعضا گزارشی از اقدامات سازمان صنعت ، معدن و تجارت در راستای تکمیل فرمهای شناسایی واحدهای صنعتی بر اساس دستور جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اراته نمودند. بر اساس گزارش ایشان مجموعه سازمان صنعت معدن و تجارت طبق برنامه ریزی انجام شده مراحل بازدید از کلیه واحدهای صنعتی استان از روز ۲۵/۰۱/۱۳۹۵ شروع شده و ظرف سه روز کاری از بیش از ۷۰۰ واحد صنعتی بازدید به عمل آمده و فرمهای مذکور تکمیل شده است . ایشان اظهار امید واری نمودند که تا پایان هفته مراحل تکمیل فرم کلیه واحد های صنعتی استان پایان یابد.

در ادامه دبیر کارگروه گزارش کاملی از اقدامات سال ۱۳۹۴ کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ارائه نمودند . طبق گزارش ایشان در سال ۱۳۹۴ تعداد ۱۲ جلسه کارگروه اصلی و ۱۲۷ جلسه فرعی کارگروه در استان تشکیل گردیده و تعداد ۴۰۸ مصوبه مربوط به ۲۴۵ واحد تولیدی نیز در جلسات مصوب گردیده است.که از تعداد ۴۰۸ مصوبه سال ۱۳۹۴ تعداد ۳۹۱ مصوبه انجام شده است و ۴ مصوبه نیز در دست اقدام بوده و ۱۳ مصوبه نیز کماکان انجام نشده است .

ضمنا ایشان گزارش از اقدامات کارکروه در سال جاری ارائه نمودن که طبق گزارش در سال جاری ۸ جلسه کارگروه فرعی تشکیل شده که منجر به تصویب ۱۵ مصوبه شده است . با توجه به اهمیت مصوبه مربوط به تسهیلات شرکت صنایع لبنی شیر سحر از بانک کشاورزی ، ایشان مصوبه مربوطه را عنوان نمودند که با نظر مساعد استاندار محترم و سایر اعضا ، مصوبه کارگروه فرعی در این خصوص تایید گردید.

بر این اساس حدود ۹۶ درصد مصوبات کارگروه در استان اجرا شده است که استان قزوین از لحاظ برگزاری جلسات و اجرای مصوبات در رتبه های برتر کشور قرار گرفته است.

در ادامه اعضا در موارد ی از جمله : افزایش زمان بخش خصوصی جهت صحبت در جلسات ، محدودیت منابع آب استان، برگزاری جلسات و اخذ مصوبات با اولویت حفظ و افزایش اشتغال و سرمایه ، اخذ عوارض متعدد از کشاورزان ، را در جلسه مطرح نمودند.

در پایان جناب آقای دکتر همتی استاندار محترم به عنوان رییس جلسه مواردی را عنوان نمودند . در ابتدا ایشان مجددا عدم قطع خدمات و تعطیلی تولید واحدهای تولیدی توسط دستگاههای خدمات رسان و بانکها را متذکر شدند. سپس ایشان موضوع حمایت از سرمایه گذاران خارجی را دارای اولویت دانستند و بطور خاص رفع مشکل آب شرکت صنایع لبنی شیر سحر در شهرک کاسپین را به عنوان یکی از موارد مهم استان دانسته و شرکت آب استان را موظف به رفع این مشکل کردند.

 

ضمنا ایشان رفع مشکل شهرک صنعتی خصوصی ایران خودرو و موضوع واگذاری شهرک مذکور را عنوان نمودند وحل این موضوع را از اولیویتهای سال جاری استان در بخش صنعت دانستند.