ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۰ ام شهريور, ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۰۰

مصوبات

دستور

۱. گزارش بانكها درخصوص عملكرد تسهيلات رونق توليد واقتصاد مقاومتي ۲. گزارش بانكها درخصوص عملكرد تسهيلات ابلاغي معاون اول محترم رياست جمهوري

استانی

زمان مکان

چهارشنبه - ۱۰ ام شهريور, ۱۳۹۵, ساعت ۱۷:۰۰
سالن جلسات استانداری

اعضا

جلسه با قرائت قرآن مجيد ووصيت شهيد والا مقام شروع وسپس آقاي پرزحمت دبير كارگروه تسهيل توضيحاتي را درخصوص وضيعت ثبت نام متقاضيان تسهيلات صنايع كوچك ومتوسط وعملكرد كمیته بررسي و همچنين جايگاه استان دركشور در مصوبات وپرداختهاي بانکها مطرح نمودند . ايشان مصوبات جلسه گذشته را مرور نموده واستاندار محترم خواستار اقدامات جدي بانكها در اجراي طرح رونق توليد اقتصاد مقاومتي شدند ، تا در جلسه آتي درحضور رئيس محترم بانك مركزي كه معين استان قزوين تعيين شده اند ضمن ارائه گزارش مناسب ازپيشرفت طرح در قزوين ، مشكلات موجود نيز درحضور ايشان مطرح  گردد . در ادامه رئيس محترم جهاد كشاورزي مشكلاتي را درخصوص نحوه اقدام بانكها مطرح نمودند.