ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۷ ام مهر, ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۳۰

مصوبات

دستور

۱- پیگیری مصوبات جلسات قبل (پرداختی- در دست بررسی- عودتی و ....)

استانی

زمان مکان

شنبه - ۱۷ ام مهر, ۱۳۹۵, ساعت ۰۸:۳۰
سالن جلسات استانداری

اعضا

در ابتدا نمایندگان بانک صنعت و معدن گزارشی از وضعیت نحوه پرداخت تسهیلات ارائه نمودند در ادامه تعدادی از واحدهای دارای مصوبه که مشکلاتی در بانک مذکور داشتند دعوت به جلسه شدند که مصوبات آن به شرح ذیل میباشد