ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۲ ام آبان, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۰

مصوبات

دستور

۱- ارائه گزارش مصوبات جلسه قبلی ۲- ارائه گزارش بانک ها از روند پرداخت تسهیلات رونق تولید

استانی

زمان مکان

شنبه - ۲۲ ام آبان, ۱۳۹۵, ساعت ۱۰:۰۰
سالن جلسات باغستان- سازمان جهاد کشاورزی

اعضا

در ابتدا آقای دکتر حبیبی گزارشی از مصوبات قبلی و گزارشاتی که مقرر شده در سه حوزه تسهیلات رونق تولید، تسهیلات ازدواج و تسهیلات مربوط به کمیته امداد ارائه نموده و اعلام شد که از این پس گزارشات رونق تولید توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت ، گزارشات تسهیلات ازدواج توسط جناب آقای درفشانی و تسهیلات مربوط به کمیته امداد نیز توسط دستگاه اجرایی ذیربط در این کارگروه ارائه خواهد شد. در ادامه آقای لشگری معاون برنامه ریزی سازمان گزارشی از سامانه بهین یاب در رابطه با تسهیلات رونق تولید به تفکیک بانک ارائه نمودند .ضمنا در پایان جلسه اعلام گردید که واحدهایی که مدد جویان کمیته امداد را جذب و استخدام نمایند به مدت دو سال حق بیمه آنها توسط کمیته امداد پرداخت خواهد شد.