ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۰ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۰

مصوبات

دستور

۱-گزارش آخرین وضعیت تسهیلات رونق تولید ، واحدهای تعطیل قابل احیا و طرحهای نیمه تمام با پیشرفت بالا مصوب سفر ریاست جمهوری محترم توسط ریاست سازمان صنعت ، معدن و تجارت ۲-گزارش تسهیلات رونق تولید ، واحدهای تعطیل قابل احیا و طرحهای نیمه تمام با پیشرفت بالا مصوب سفر ریاست جمهوری محترم توسط بانکهای عامل

استانی

زمان مکان

شنبه - ۲۰ ام آذر, ۱۳۹۵, ساعت ۱۵:۳۰
سالن جلسات مدیریت بحران

اعضا

پس از تلاوت قرآن و قرائت وصیت نامه یکی از شهدای والا مقام اسلام در ابتدای جلسه ریاست محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت گزارش آخرین وضعیت تسهیلات رونق تولید ، واحدهای تعطیل قابل احیا و طرحهای نیمه تمام با پیشرفت بالا مصوب سفر ریاست جمهوری محترم پرداختند و سپس جناب آقای زکی زاده گزارشی از منابع ، مصارف و تسهیلات پرداختی ۸ ماه اول سال ۹۵ توسط بانکهای استان در بخشهای مختلف اقتصادی را ارائه نمودند .

 در پایان آقای دکتر همتی استاندار محترم بر تلاش هر چه بیشتر کلیه دستگاه های اجرایی و بانکهای دولتی و خصوصی استان در جهت دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی تاکید نمودند .