ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۰۴ ام دى, ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۰۰

مصوبات

دستور

۱- گزارش آخرین وضعیت تسهیلات رونق تولید ، ابلاغی معاون اول محترم و پرداخت مستقیم توسط ریاست سازمان صنعت ، معدن و تجارت و معاون اداره کل جهاد و کشاورزی ۲- گزارش عملکرد تسهیلات رونق تولید ، ، ابلاغی معاون اول محترم و پرداخت مستقیم توسط بانکهای عامل

استانی

زمان مکان

شنبه - ۰۴ ام دى, ۱۳۹۵, ساعت ۱۸:۰۰
سالن جلسات استانداری

اعضا

پس از تلاوت قرآن و قرائت وصیت نامه یکی از شهدای والا مقام اسلام در ابتدای جلسه جناب آقای پرزحمت ریاست محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت گزارش آخرین وضعیت تسهیلات رونق تولید ، ابلاغی معاون اول محترم و پرداخت مستقیم پرداختند و سپس بانک های عامل گزارشی از وضعیت آخرین عملکرد خود در این خصوص بیان نمودند.

 در پایان جناب آقای حبیبی در خصوص پیگیری مصوبات تسهیلات و اطلاع رسانی به صورت تماس تلفنی یا پیامک به متقاضیان تسهیلات توسط دستگاه های اجرایی و بانکهای عامل  تاکید نمودند .