ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۹ ام دى, ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۰۰

مصوبات

دستور

بررسی مشکلات واحدهای صنعتی استان

استانی

زمان مکان

يكشنبه - ۱۹ ام دى, ۱۳۹۵, ساعت ۰۸:۰۰
سالن جلسات دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری

اعضا

در ابتدای جلسه دبیر محترم جلسه ضمن خوش آمد گویی به حاضرین توضیحاتی را در خصوص واحدهای تولیدی مدعو ارائه نمودند و سپس موضوعات به صورت جدا گانه مطرح و پس از تبادل نظر و دعوت از مدیران واحدهای تولیدی و شنیدن نظرات و درخواست ایشان ، تصمیمات لازمه اخذ گردید.