ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۱۶ ام فروردين, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۰

مصوبات

دستور

۱- تعیین اهداف و شاخص های دستگاه های اجرایی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در قالب عملیاتی در سطح شهرستان . ۲- تعیین انتظار از دستگاه های اجرایی جهت تحقق اهداف پیش روی نامگذاری انجام شده از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۵ .

شهرستانی

تاکستان

زمان مکان

دوشنبه - ۱۶ ام فروردين, ۱۳۹۵, ساعت ۱۰:۰۰
سالن اجتماعات فرمانداري تاكستان

اعضا

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد وآقای حیدری فرماندار شهرستان ضمن تشکر از زحمات دستگاه های اجرایی در سال گذشته با عنایت به نامگذاری انجام شده از سوی مقام معظم رهبری بنام اقتصاد مقاومتی ، اقدام وعمل جهت تحقق اهداف پیش بینی شده در راستای اقتصاد مقاومتی اعلام داشتند که تمام دستگاه های اجرایی با مشارکت مردمی واستفاده از ظرفیت های شهرستان باید درجهت نیل به عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی گام بردارند وعلاوه برحفظ اشتغال کنونی در واحد های صنعتی در جهت ارتقاء وافزایش آن با تلاش در راستای رفع نارسایی های اقتصادی وبرطرف کردن آنها برآیند وبا احیاء مشاغل از دست رفته وهمچنین با وجود پتانسیل هاوظرفیت های مناسب وکنونی در سطح شهرستان در زمینه های کشاورزی ، صنعت ، اکوتوریسم و...علاوه برمحیا نمودن شرایط تولیدواشتغال جدید در راستای افزایش کارآیی وبهره وری وارتقاءکیفی تولیدات گام برداشته شود وهمه مسئولان با بهره گیری از تمام ظرفیت هاوامکانات موجود با عزم جدی درجهت عملیاتی نمودن اهداف پیش رو جهت رونق وفروغ اقتصادی در سطح کشور وعلی الاخصوص شهرستان تاکستان برآیند ونسبت به بکارگیری قانون درپیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی گام برداشته شود تا علاوه بر افزایش سطح معیشت مردم وانجام سیاست های دولت تدبیر وامید ، بتوانیم به منویات مقام معظم رهبری نیز جامه عمل پوشانده وبصورت عملیاتی این امر محقق گردد.

رحمانی رئیس اداره صنعت معدن تجارت شهرستان با اشاره به جلوگیری از توسعه دست فروشان جهت حفظ اصناف ، برنامه ریزی جهت مبارزه باقاچاق کالا در جهت حمایت از تولیدداخلی ، رفع مشکلات واحد های صنعتی در زمینه طرح های توسعه ای با شهرداری ها ودستگاه های خدمات رسان ،دراولویت قرار دادن رفع مشکلات شهرک های صنعتی ،بهسازی راه ها تخریب شده توسط بهره برداران معادن ،بکارگیری نیروی بومی جهت اشتغال بکار در واحد های تولیدی وباپیشنهاد تشکیل کارگروه رفع موانع تولید به صورت فرعی در شهرستان تاکستان وثبت نقشه بومی فرش دستباف شهرستان  وپیش بینی امکانات وتجهیزات اداری درکمیته برنامه ریزی می توان گام های مؤثری در این خصوص برداشته شود.

رحمانی رئیس مرکز فنی حرفه ای با اشاره به جایگاه آموزش جهت افزایش مهارت ها به کارآفرینی های ایجاد شده با مشارکت کمیته امداد اشاره داشتند وبه برنامه ریزی انجام شده در زمینه ارتقاءمهارت های شغلی وهمچنین پیش بینی آموزش های روستایی مطالبی را بیان نمودند.

طاهرخانی ها رئیس اداره منابع طبیعی با اشاره به حفظ منابع زیربنایی آب وخاک ومحافظت منابع ملی توسط خود بهره برداران در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به ممیزی مراتع وچراگاه ها ، زراعت چوب از آبهای زائد ومازاد ، تشکیل تعاونی در زمینه تولید گیاهان دارویی وانجام پروژه های آبخیزداری کوچک بجای احداث آب بند های بزرگ وهماهنگی سایر دستگاه ها ازجمله کمیته امداد در زمینه طرح های پیش رو جهت جلوگیری از وارد نمودن آسیب وتخریب به عرصه های طبیعی وملی را خواستار شد.

حیدری رئیس اداره تعاون روستایی با ارائه گزارش در زمینه خدمات انجام شده توسط اداره متبوع به برنامه های از جمله احداث فروشگاه های مصرف در روستاهای بزرگ ، بازرگانی محصولات کشاورزی ، ایجاد زنجیره های تولید وواحد های بسته بندی جهت رساندن بدون واسطه محصول به دست مصرف کنندگان ، ارتقاءتعاونی دامداران ومرغداران جهت تحقق اقتصاد مقاومتی مطالبی را مطرح نمود.

رحمانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان با اشاره به سیستم های آبیاری نوین واجرای سیستم های قطره ای وتحت فشارجهت بالابردن راندمان آبیاری وحفظ منابع آبی ، افزایش تولید در واحد سطح را در پی داشته است که در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی می باشد. وبه برنامه ریزی در سال جاری در زمینه افزایش تازه خوری ، داربستی کردن باغات ، بارگاه بهداشتی ،سردخانه ، صنایع تبدیلی ،پرورش آبزیان وماکیان وطیور، مکانیزاسیون واکوتوریسم مطالبی را مطرح نمودند.

جلیلوند سرپرست شبکه دامپزشکی با اشاره به حفظ سرمایه دامی با پیش بینی واکسیناسیون بیماری های شایع ، امکان توسعه در زمینه واحد های تولید خوراک دام ، توسعه فعالیت های دامی در روستاها وایجاد تعاونی ومرکز بسته بندی جهت عرضه مرغ بصورت قطعه ای وشناسایی مخاطرات واحد های تولیدی وجلوگیری از رها سازی واحد های با تلفات زیاد وامهاء آنها می توان در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی گام برداشت .

میلانی رئیس صندوق کارآفرینی وامید با اشاره به شناسایی ظرفیت های روستا ها از طریق دهیاران وشوراهای اسلامی وهمراهی دستگاه های اجرایی در این زمینه می توان به اشتغال پایدار دست پیدا نمود که در این راستا در نظر گرفتن یک محصول برای هر روستا جزء برنامه های پیش بینی شده خواهد بود که انشاءاله با همکاری وتعامل تمام دستگا ه های اجرایی محقق گردد.

موسوی رئیس اداره تعاون کار رفاه اجتماعی شهرستان اعلام داشتند با شناسایی ظرفیت های بالقوه واحصاءشاخص ها می توان به توسعه پایدار رسید وبا توجه به ماهیت کشاورزی شهرستان با ایجاد یک شغل مستقیم ودو شغل غیر مستقیم در زمینه باغداری می توان گام های مؤثری را دراین زمینه برداشت وبا جذب تسهیلات با نرخ مناسب که جزءموانع تولید می باشد باید حرکت کردکه درجذب سرمایه گذارمؤثرخواهد بود.  

عبدالهی رئیس اداره منابع آب با اشاره به استفاده از منابع موجود ودریافت بازدهی حداکثری به انجام نیاز سنجی وهدف گذاری در سطح شهرستان وتعامل بین دستگاه ها جهت ایجاد اشتغال مطالبی را مطرح نمودند وبا مطرح نمودن مدیریت در بهره برداری وحفظ منابع می توان در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی گام برداشت .

در خاتمه جلسه با تبادل نظر مدعوین وبا ذکر صلوات پایان یافت.