ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲۳ ام خرداد, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۰

مصوبات

دستور

ارائه گزارش درخصوص آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف واختیارات مربوط به بخش کشاورزی ۲- ارائه گزارش در خصوص ایجاد شهرک گلخانه ای ضیاءآباد ۳- ارائه گزارش درخصوص سرمایه گذاری جهت ایجاد نیروگاه بادی دراراضی شورجه ۴- نحوه استعلام در خصوص تأییدیه حقابه متقاضیان جهت اجرای طرح ها ودریافت مجوز ۵- بررسی مشکلات ایستگاه تحقیقات انگور تاکستان ۶- ارائه توضیحات درخصوص عملکرد پایین صدورمجوزهای مشاغل پشتیبان از سوی جهاد کشاورزی علی رقم تنوع بالا مشاغل

شهرستانی

تاکستان

زمان مکان

يكشنبه - ۲۳ ام خرداد, ۱۳۹۵, ساعت ۱۰:۰۰
سالن اجتماعات فرمانداري تاكستان

اعضا

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد ، آقای حسینی بخشدار ضیاءآباد ضمن خوشامدگویی به مدعوین در جلسه بیان داشتند با توجه به پیگیری انجام شده درراستای سرمایه گذاری در بخش انرژی های نو وایجاد توربین های بادی در اراضی شورجه ضیاءآباد توسط شرکت انرژی پاک ، سرمایه گذار طرح با مشکلاتی روبروست که ضرورت تشکیل جلسه ورفع موانع ایجاد شده را درپی داشته است وهمچنین موانعی که دربحث صدور مجوزها وپیگیری هایی که در خصوص ایجاد شهرک گلخانه ای انجام شده است ، نتوانسته ایم درجهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی گام برداریم که نیازمند پیگیری وعزم جدی مسئولین وتسهیل موانع دراین بخش هستیم.

آقای خارکن هیئت مدیره گروه مهندسی وبازرگانی انرژی پاک  اعلام داشتند که حدود ۱۵ سال فعالیت دربحث انرژی های نو دارند وشرکت هولدینگ انرژی پاک با هشت شرکت زیر مجموعه می باشد که یکسال است مطالعات امکان سنجی را به پایان رسانیده اند وقصد تولیدبرق با ظرفیت ۱۰۰ مگاوات دردوفاز را دارند که با تفاهم نامه امضاءشده با بانک ICBC  چین تا سقف ۸۵%سرمایه گذاری که بالغ بر۶۰۰ میلیارد خواهد بود بصورت فاینانس پوشش داده خواهد شد که درحال حاضر حدود ۹۰میلیارد تومان درنزد بانک صنعت معدن وتجارت بلوکه شده است.وهمچنین با شرکت CPNE که درزمینه انرژی های تجدید پذیر سرمایه گذاری می نماید نیز که بعد از مسائل ومقدمات فراهم شده بعد ازپسا برجام به شدت علاقه مند سرمایه گذاری هستند نیز تفاهم نامه همکاری منعقد شده است تا ۱۰۰%  سرمایه گذاری را انجام دهندواطلاعات آماری شرکت مذکور به محض اعلام موقعیت ومحل پروژه در برخی موارد از ما نیز بیشتر بودونقصی از اجرای پروژه گرفته نشد.با توجه به استقبال استان های دیگرجهت جلب سرمایه گذاری وعلی رقم وجود موانع دراستان قزوین کماکان بدلیل موقعیت مکانی طرح ، علاقه جهت سرمایه گذاری وجود دارد که باید با کمک مسئولین موانع موجود مرتفع گرددودرکنار تولید برق پست ۲۰-۲۳۰ کیلووات نیز اجرا خواهد شدواشتغالزایی به تعداد ۱۰۰نفر مستقیم وتا ۵۰۰نفر غیر مستقیم رابدنبال خواهد داشت .ومشکلات را دردوبخش اداری وساختار قانونی برشمردندومطالبه ۱۰% از درآمد ناخالص را درقالب ماده ۳ حفاظت وبهره برداری غیرمنطقی وغیرکارشناسی دانستند .

آقای محمدی سرپرست اداره منابع طبیعی وآبخیزداری نیز بیان داشتند هرگونه حق بهره برداری از اراضی باید درچارچوب قوانین واگذاری صورت پذیرد که هم اکنون در قالب ماده ۳ حفاظت می باشدکه حق بهره برداری از اعیان را می دهد ودرپایان مهلت یا باید ابنیه منتقل گردد ویا با تفاهم نامه تمدید قرارداد صورت پذیرد.که دراین راستا عدم وجود معارض دراراضی موصوف نیز مدنظر خواهد بود.

آقای عبدالهی رئیس اداره منابع آب نیز اعلام داشتند درخصوص طرح های کم آب طلب سیاست گذاری در جهت عدم حفر چاه جدید است وباید درقالب بازچرخانی منابع آب موجود اقدام شود که به دوصورت امکان  مهیا شده است ۱- انشعاب از منابع آب روستایی برای طرح های زیر۱۰مترمکعب نیاز آبی وفاصله کمتر از ۲کیلومتر تا روستا ۲- منابع آبی موجودمجاز (جهت مصارف گلخانه ، مرغداری ، دامداری وصنعت و...)اگر استعلام ها درخصوص مصارف گلخانه ای بصورت تغییر نوع مصرف انجام شود مانیز باید به استناد ماده ۲۷ و۲۸ قانون اقدام نماییم وبا درجریان قرار دادن سایر ذینفعان وجدانمودن مصرف وحقابه شخص از کل پروانه واعلام رضایت دفترخانه ای اقدام نماییم .ودر صورت انجام استعلام جهت تعیین حقابه وصرف تأیید حقابه بدون هیچ چرخه ای این موافقت اعلام می گرددکه ممکن است مشکلاتی رادرآینده ایجاد نماید وباید از سوی مسئولین بالادستی این شیوه استعلام ابلاغ گردد.

آقای نوری نیا رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان نیز اعلام داشتند با توجه به ماهیت وظایف پیش بینی شده برای این سازمان درقانون وپیرو واگذاری صدور برخی از مجوزهای فعالیت به این سازمان درراستای نظام جامع کشاورزی اقدام به صدور موافقت اصولی ، پروانه تأسیس وپروانه بهره برداری می گرددکه به استناد مصوبه هیأت محترم وزیران تأمین آب مطمئنه لازمه طرح ها خواهد بود.که بسته به نوع طرح نیاز آبی متفاوت خواهد بودودر راستای استعلام های انجام شده نصف بعلاوه یک نفر از شرکا باید تعهد محضری درخصوص جداسازی حقابه متقاضیان را بدهند که روند کار رامشکل نموده است ودر جلسات متعدد این مشکل مطرح شده ودربرخی موارد مشکلات حل فصل شده ودرمواردی نیزاز جمله حقابه به قوت خود باقی است .

آقای مصلایی مدیر صنایع سازمان جهاد کشاورزی نیز با اشاره به قوانین مجزاء موجود در وزارت نیرو وجهاد کشاورزی با عث ایجاد برخی مشکلات شده است که درصورت ابلاغ از مسئولین عالی رتبه استانی می توان مشکلات را تا حدودی حل وفصل نمودواعلام داشتند موضوعات مربوط به آب تخصصی است وباید برای آن مصرف تعیین شود ودر خصوص قانون تمرکز وظایف اعلام داشتند مجوز های صنایع تبدیلی که موازی با بخش صنعت صادر می شد هم اکنون تمام فعالیت های کشاورزی وصنایع وابسته آن به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است ولی متأسفانه درعمل بطور کلی امور واگذار نشده است ودربرخی از موارد سازمان صنعت معدن وتجارت اقدام به صدور مجوز فعالیت می نماید که برازنده نیست ودر خصوص اجرای طرح های صنایع تبدیلی وهر طرح اقتصادی دیگر ابتدا باید دانش وسرمایه گذاری لازم وجود داشته باشد تا تولید پیش رود  ودر خصوص تسهیل امور درتغییر کاربری اراضی که فعالیت های وابسته به کشاورزی درآن صورت می پذیرد مطالبی را مطرح نمودندوبا طرح مشکلات مربوط به  متقاضیان ایجاد واحد های صنایع تبدیلی در روستا ها اعلام داشتند در صورتیکه طرح پیشنهادی توجیه فنی واقتصادی داشته باشد وضرورت ایجاد طرح ها از سوی فرمانداری منعکس گردد نسبت به انجام مقدمات امور جهت صدور مجوزفعالیت صنایع تبدیلی به استناد ابلاغیه آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف واختیارات مربوط به بخش کشاورزی موجود اقدام خواهد شد.

آقای دکتر مستشاری رئیس مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان قزوین نیز با اشاره به استقرار ایستگاه درجه ۱ انگور کشور در شهرستان تاکستان وظرفیت ها وپتانسیل های بالقوه موجود درایستگاه به مشکلات چاه آب اشاره داشتند وضرورت حمایت مسئولین شهرستان جهت حفظ واحیاء ژنوتیپ های موجود درآن با توجه به عدم وجودذخیره متناظر دیگری در سطح کشور در زمینه انگوروبحث جابه جایی آن به استان های دیگر وبا اشاره به روند وپروسه طولانی مطالعات وجمع آوری اطلاعات که در حال حاضر پنج رقم درحال انجام کار نهایی ودراختیار قرار دادن به کشاورزان است و۱۲رقم مقاوم به سرطان طوقه نیز شناسایی شده است وبا توجه به خودگردان بودن یستگاه ها وعدم وجود اعتبارات هزینه ای بصورت ملی نیازمند یاری مسئولین دراین بخش هستیم .

درخاتمه  جلسه با تبادل نظر مدعوین ومصوب نمودن موارد ذیل با ذکر صلوات برمحمد وآل محمد خاتمه یافت.