ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲۲ ام آبان, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۰

دستور

شهرستانی

بوئین زهرا

زمان مکان

شنبه - ۲۲ ام آبان, ۱۳۹۵, ساعت ۱۰:۳۰
سالن اجتماعات فرمانداری بویین زهرا

اعضا

پیرو دعوتشماره ۷۱۴۱/۱۰ب/۹۵ مورخ ۲۵/۱۰/۹۵ جلسه کارگروه شورای هماهنگی بانکها  شهرستان بویین زهرادرروز سه شنبهمورخ ۲۸/۱۰/۹۵ راس ساعت ۱۰:۳۰صبح  با حضور فرماندار محترم  ،معاون فرماندار ، ریاست محترم اداره اطلاعات، بخشداران تابعهو مسولین ادارات و بانکهای عامل شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل گردید.

جلسه با قرات آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز و در ادامه ریاست محترم اداره صنعت ، معدن و تجارت ، کمیته امداد ، میراث فرهنگی و گردشگری و مدیریت محترم جهاد کشاورزی ، گزارشی از وضعیت آمار تسهیلات اشتغال زایی ، بهینه یاب ، مشاغل خانگی ارائه و سپاس از چگونگی مشکلات پرداخت تسهیلات در بانکهای عامل مطالبی را بیان نمودنددر ادامه  فرماندار محترم به عنوان رئیس کارگروه از مدعوین در جلسه تشکر نموده و بیان داشتند بانکهای تابعه  جهت تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغال زایی و مشاغل خانگی و بهین یام اقدام نمایند در ادامه بیاداشتند باتوجه به تحقق اهداف تولت تدبیر و امید در جهت اشتغال زایی مسئولین بانکها و دستگاههای ذیربط باید اولویت کاری خود را پرداخت تسهیلات قرار دهند.

در ادامه مسئولین بانکها گزارشی از اقدامات برنامه های خود در ارائه خدمات مطلوب بیان داشتند