ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲۲ ام خرداد, ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۰۰

دستور

شهرستانی

بوئین زهرا

زمان مکان

شنبه - ۲۲ ام خرداد, ۱۳۹۵, ساعت ۱۱:۰۰
سالن اجتماعات فرمانداری بویین زهرا

اعضا

پیرو دعوت نامه مورخ ۲۰/۳/۹۵  جلسه کارگروه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی  شهرستان بویین زهرادرروز شنبه  مورخ ۲۲/۳/۹۵ راس ساعت ۱۱صبح با حضور فرماندار محترم  ، بخشداران تابعهو مسولین ادارات شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل گردید.

جلسه با قرات آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز و در ادامه فرماندار محترم ضمن خیر مقدم بهحاضرین در جلسه باین داشتن ارایه خدامات به مردم باتوجه به زیرساختهای موجود در شهرستان نباید هزینه مجددی برای دولت و مردم ایجا نمائیم بلکه باتوجه به پتانسیل موجود استفاده نماییم و مسئولین با کار کارشناس نقاط ضعف و قوت شهرستان را شناسایی و راهکارهایی برای برون رفت از مشکلات را ارائه نمایند و نیز از نیروهای نخبه دانشگاهی جهت استفاده نمودن طرح های اقتصادی اقدام نمود، در پایان فرماندار محترم خواستار استفاده از ظرفیت و پتانسیل شهرستان در خلاقیت و نوآوری طرح تاکید داشتند.

در ادامه مسئولین ادارات گزارشی از اقدامات خود در سال ۹۵ با محوریت قراردادن اقتصاد مقاومتی برنامه های خود را ارائه نمودند