ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲۲ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۰۰

دستور

شهرستانی

بوئین زهرا

زمان مکان

دوشنبه - ۲۲ ام آذر, ۱۳۹۵, ساعت ۰۹:۰۰
سالن اجتماعات فرمانداری بویین زهرا

اعضا