ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۰۵ ام بهمن, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۰

مصوبات

دستور

شهرستانی

بوئین زهرا

زمان مکان

سه شنبه - ۰۵ ام بهمن, ۱۳۹۵, ساعت ۱۰:۰۰
سالن اجتماعات فرمانداری بویین زهرا

اعضا

بدینوسیله در ساعت ۱۰:۰۰ در مورخ ۰۵/۱۱/۹۵ جلسه ای تحت عنوان تشکیل شورای اقتصاد مقاومتی با حضور ریاست و کارکنان محترم راه و شهرسازی بوئین زهرا در اداره بوئین زهرابرگزار گردید.