ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲۱ ام تير, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۰

دستور

شهرستانی

البرز

زمان مکان

دوشنبه - ۲۱ ام تير, ۱۳۹۵, ساعت ۱۰:۰۰
سالن جلسات فرمانداري شهرستان البرز

اعضا

پیرودعوتنامه به شماره ۲۱۹۵/۱۲ مورخ ۲۰/۰۴/۹۵ فرمانداري شهرستان البرز جلسه اقتصاد مقاومتی  و اعطای تسهیلات بانکی به صنایع وواحد های تولیدی  وتعیین بانک های عامل شهرستان البرز درمورخ ۲۱/۰۴/۹۵ راس ساعت ۱۰ روزدوشنبه  درمحل فرمانداري شهرستان البرز تشکيل ودر ابتدا فرماندارمحترم شهرستان البرز جناب آقاي عسگري ضمن خوش آمد گویی به مدعوین جلسه و تاکيد بر اجراي مصوبات دولت اذعان داشتند تامين سرمايه در گردش و کمبود نقدينگي از مشکلات اصلي واحدهاي توليدي محسوب شده که با وجود رکود بازار و در صورت عدم وجود بازار فروش تشديد مي گردد. ايشان اظهار داشتند با آسيب شناسي صورت گرفته مقرر شده است به واحدهاي زير۵۰ نفر کارگر ۱ميليارد تومان، به واحدهاي تا ۱۰۰ نفر کارگر۲ ميليارد تومان و به واحدهاي نيمه تمام ۳ميليارد تومان تسهيلات با شرايط ويژه پرداخت شود. همچنين بانک هاي عامل تا يک هفته بعد از معرفي واحدهاي صنعتي فرصت پاسخگويي در خصوص پرداخت تسهيلات را دارند.در ادامه جلسه جناب آقاي  مهندس پرزحمت رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوين به تشريح اقدامات صورت گرفته در حوزه اقتصاد مقاومتي در سطح ملي و استاني پرداخته و همچنين جهت اطلاع حضار به تبيين اقدامات صورت گرفته در حوزه شهرستان البرز پرداختند. ايشان ضمن اشاره به وظايف محوله به وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۷ بند به طور خاص به موضوع رونق توليد و تعيين تکليف ۱۰۰۰۰ واحد توليدي مشکل دار با هدف فعال نمودن آن ها در سطح کشور اشاره نمودند که براي نيل به اين منظور مبلغ ۱۶۰۰۰ ميلياردتومان اختصاص يافته است. همچنين تکميل طرح هاي صنعتي با پيشرفت فيزيکي بالاي ۶۰% و تکميل و راه اندازي ۳۳ طرح  ملي و مهم  از ديگر وظايف محوله به وزارت متبوع از سوي ستاد اقتصاد مقاومتي مي باشد که مورد اشاره قرار گرفت. بنابر فرمايشات جناب آقاي پرزحمت تاکنون در سطح استان ۱۳۹۲ واحد در حوزه رونق واحدهاي مشکل دار در سايت بهين ياب ثبت نام نموده اند که حدود ۵۰۰ واحد در حوزه کاري وزارت جهاد کشاورزي مي باشد. سهم شهرستان البرز از اين عدد ۲۲۱ واحد مي باشد. همچنين طي ۳۱ جلسه کارگروه با بانک هاي دولتي و خصوصي ۹۰۵ طرح با بانک ها بررسي و ۳۱۵ طرح جهت ارائه تسهيلات مصوب گرديده است. در حوزه شهرستان البرز از ۲۲۱ طرح ثبت شده در سايت بهين ياب ۱۴۳ طرح بررسي و به بانک ها ارسال گرديده که ۵۵ طرح مصوب گرديده است. در خصوص واحدهاي نيمه تمام تاکنون ۱طرح در سامانه ثبت گرديده است.ايشان اظهار داشتند تاکنون براي حوزه شهرستان البرز ۷۴ ميليارد تومان تسهيلات براي ۵۵ واحد صنعتي مصوب گرديده که سهم البرز ۶/۱۸% از کل مصوبات استان مي باشد. همچنين ضمن اشاره به مصوبات و بخشنامه هاي صادره از سوي ستاد اقتصاد مقاومتي برارائه تسهيلات از سوي بانک ها به واحدهاي توليدي تاکيد نمودند.

درادامه نيز حضار ضمن اظهار نظر به ارائه راهکارهاي مدنظر خود در اين خصوص پرداختند.

  • جناب آقای علی قربانی رئیس بانک سپه ضمن اشاره به مقررات دست و پا گير خواستار حمايت بیشتر نهادهای نظارتی و بازرسی و ارگان هاي مربوطه جهت ارائه کمک به واحدهاي توليدي شدند.
  • جناب آقاي محمدتقی بابايي نماينده کارفرمايان و از مديران واحدهاي صنعتي ضمن اشاره به وجود سرمايه سرگردان در جامعه و عدم اقتصادي بودن صنعت خواستار تقويت ارزش پول ملي و جذب سرمايه و همچنين اصلاح ساختارها و توجه به بازارهاي جهاني جهت خروج از رکود و نيل به پيشرفت گرديدند.
  • جناب آقاي علیرضا رحماني رئیس محترم اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعي شهرستان در خصوص تعهد توليد کنندگان به حفظ اشتغال موجود مطالبي را ايراد نمودند.
  • جناب آقای محمد نوروزی نماینده اتاق اصناف شهرستان درخصوص نحوه مدیریت برخی از بنگاه های تولیدی مطالبی بیان نموده  و نیزپیشنهاد نمودندکه اصلاح مدیریتی این بنگاه ها باعث پیشرفت و ادامه کار آنان می شود.