ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲۵ ام دى, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۰

دستور

۱- پیگیری مصوبات جلسه گذشته ۲- گزارش اقدامات انجام شده ۳- سایر موارد

شهرستانی

البرز

زمان مکان

شنبه - ۲۵ ام دى, ۱۳۹۵, ساعت ۱۰:۳۰
امور آب و فاضلاب شهری البرز

اعضا

  • ۱-امور آب و فاضلاب شهری ۲-امور آب و فاضلاب روستایی ۳-اداره برق البرز ۴- اداره برق محمدیه ۵- اداره گاز   ۶- شرکت پخش فراورده های نفتی قزوین

     

     پیرو دعوتنامه شماره ۱۲۵۵۸/د/۹۵ مورخ ۲۳/۱۰/۹۵  دومین جلسه کمیته انرژی اقتصاد مقاومتی با حضور اعضاء در امور آبفای شهری البرز در ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز شنبه مورخ ۲۵/۱۰/۹۵ تشکیل گردید .

 درابتدای جلسه بعنوان دستور جلسه اول، مصوبات جلسه گذشته قرائت و رئیس کمیته پیگیر بند های صورتجلسه از اعضاء شدند که به شرح ذیل می باشد .

۱- کارگروه اقتصاد مقاومتی در امور برق محمدیه و امور آبفای البرز تشکیل شده است .

۲-برش شهرستانی اداره گاز و شرکت نفت ارائه شد .

 

    دستور کار دوم جلسه گزارش عملکرد ادارات در خصوص اقدامات انجام شده در راستای اقتصاد مقاومتی بود که آقای اکبری مدیر امور آب و فاضلاب روستایی و آقای مقدم مسئول امور مشترکین آب و فاضلاب شهری گزارش اقدامات انجام شده را بیان نمودند و گزارش عملکرد اداره گاز در قالب نامه به امور آبفای البرز ارائه گردید .