ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۰۹ ام اسفند, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۰

مصوبات

دستور

۱- پیگیری مصوبات جلسه گذشته ۲- گزارش عملکرد ده ماهه ۳- سایر موارد

شهرستانی

البرز

زمان مکان

دوشنبه - ۰۹ ام اسفند, ۱۳۹۵, ساعت ۱۰:۳۰
امور آب و فاضلاب شهری البرز

اعضا

  • ۱-امور آب و فاضلاب شهری ۲-امور آب و فاضلاب روستایی ۳-اداره برق البرز ۴- اداره برق محمدیه ۵- اداره گاز   ۶- شرکت پخش فراورده های نفتی قزوین

     

پیرو دعوتنامه شماره ۱۴۵۹۰/د/۹۵ مورخ ۰۳/۱۲/۹۵  سومین جلسه کمیته انرژی اقتصاد مقاومتی با حضور اعضاء در امور آبفای شهری البرز در ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۰۹/۱۲/۹۵ تشکیل گردید .

 

 درابتدای جلسه آقای صراف رئیس کمیته ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه ،  گزارش جلسه روسای کمیته های شهرستان البرز را بیان نمودند و سپس عملکرد امور  و گزارش مقایسه مصرف ادارات شهرستان البرز را به صورت فایل پاورپونت ارائه دادند در ادامه  ایشان از اعضا کمیته  خواستند که گزارشات و مشکلات و پیشنهادات خود را در این راستا مطرح نمایند که در این زمینه نماینده امور برق البرز گزارش خود را در خصوص مقایسه مصارف ادارات شهرستان البرز در نه ماهه اول سال ۹۴ با ۹۵ بیان نمودند و امور آب و فاضلاب روستایی و امور برق محمدیه هم گزارش عملکرد ده ماهه خود را در راستای اقتصاد مقاومتی بیان کردند . روسای اداره گاز و شرکت نفت مباحثی در خصوص صرفه جویی و مدیریت الگوی مصرف مطرح نمودند