ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲۸ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۳۰

مصوبات

دستور

شهرستانی

البرز

زمان مکان

يكشنبه - ۲۸ ام آذر, ۱۳۹۵, ساعت ۰۸:۳۰
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان البرز

اعضا

عطف به بند ۱۰ مصوبات جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان البرز در مورخ ۷/۹/۹۵ اولین جلسه کمیته تخصصی کشاورزی اقتصاد مقاومتی شهرستان البرز روز یکشنبه مورخ ۲۸/۹/۹۵ برگزار گردید.در ابتدای جلسه آقای مهندس علی همت زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز و دبیر کمیته تخصصی کشاورزی با عرض خیر مقدم به اعضاء محترم کمیته به تشریح وظایف رئیس و اعضای کمیته پرداخته و هدف از تشکیل کمیته های تخصصی را رصد و پیگیری اجرای مطلوب برنامه ها و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی عنوان نموده و تصریح نمودند این جلسه بصورت مستمر در جهت پایش اقدامات و تصمیم گیری لازم تشکیل خواهد شد.

ضمناً ایشان اشتغال زایی، افزایش تولید و خدمات توأم با کاهش هزینه و آماده سازی بستر فعالیت و سرمایه گذاری را از لازمه های تحقق اقتصاد مقاومتی برشمردند. در ادامه اعضاء محترم جلسه به بحث تبادل و نظر درباره زمان و نحوه برگزاری جلسه، تسهیل در اقدامات، کمبود نیروی انسانی لازم جهت تحقق اهداف و عدم ابلاغ برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی از سوی واحد ستادی متبوع پرداختند .