ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲۰ ام دى, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۰

دستور

آموزش اقتصاد مقاومتي و راهكار ها ي اقدام عملي در اين مورد

شهرستانی

البرز

زمان مکان

دوشنبه - ۲۰ ام دى, ۱۳۹۵, ساعت ۱۰:۰۰
سالن كنفرانس مديريت آموزش و پرورش شهرستان البرز

اعضا

 • رديف

  نام و نام خانوادگي

  سمت

  ۱

  مهدي رشوند نجفي

  مدير آموزش و پرورش شو رئيس كميته  فرهنگي تخصصي  آموزش  اقتصاد مقاومتي

  ۲

  حميد رضا عباسي

  معاون محترم پشتيباني و عضو كميته

  ۳

  محمد رفائي نژاد

  معاون محترم پرورشي و عضو كميته

  ۴

  نورالدين كريمي

  معاون محترم متوسطه و عضو كميته

  ۵

  ناظم اله فرهادي

  معاون محترم ابتدايي  و عضو كميته

  ۶

  علي شعباني

  كارشناس مسئول ارزيابي و عضو كميته

  ۷

  محسن بيگدلو

  كارشناس ارزيابي و عضو كميته

  ۸

  محمد مهدي آقا حسيني

  كارشناس مسئو ل حراست عضو كميته

  ۹

  ماه جبين شريفي نژاد

  كارشناس امور بانوان و جوانان  و عضو كميته

   

اولين جلسه كميته فرهنگي تخصصي آموزش اقتصاد مقاومتي با دعوت نامه ۲۲۳۷/۱ مورخ ۲۰ /۱۰/۱۳۹۵ در سالن كنفرانس مديريت آموزش و پرورش شهرستان البرز  راس ساعت ۱۳:۳۰ برگزار گرديد . اين جلسه با حضور مدير  و معاونين   محترم و همچنين كارشناس مسئول حراست  ، كارشناس مسئول ارزيابي و كارشناس امور بانوان و جوانان  اين مديريت تشكيل گرديد .

در ابتدا  تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد زينت بخش جلسه گرديد . در ادامه  جناب آقاي رشوند رئيس كميته فرهنگي تخصصي آموزش اقتصاد مقاومتي   در مورد اهميت اقتصاد  مقاومتي و نقش اموزش و پرورش در تعليم  محصلان  با توجه به تاكيد آموزه هاي ديني در اين باره  مطالبي را  مطرح نمودند . سپس

اعضا در مورد راه كارهاي اقدام  عملي  و آموزش اقتصاد مقاومتي در مدارس به بحث و تبادل نظر پرداختند