ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۹ ام خرداد, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰

مصوبات

دستور

۱- تات فولاد تاکستان ( بانک سپه – بانک صنعت و معدن) ۲- اکتشافی و استخراجی گرگین (امور مالیاتی) ۳- بلور گمین (امور مالیاتی، تامین اجتماعی ، بانک رفاه ، شرکت گاز) ۴- گروه مهد تاژ - بهداش (شرکت آب منطقه ای)

استانی

زمان مکان

شنبه - ۱۹ ام خرداد, ۱۳۹۷, ساعت ۱۱:۰۰
سالن جلسات دفتر استاندار

اعضا

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید   جناب آقای مهندس پرزحمت ریاست سازمان صنعت ، معدن و تجارت ضمن خیر مقدم به مدیران حاضر در جلسه ، گزارشی از عملکرد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سال جاری ارائه نمودند . بر اساس گزارش ایشان در سال جاری ۲ جلسه کارگروه اصلی به ریاست استاندار محترم ، ۶ جلسه به ریاست معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری و ۱۵ جلسه فرعی در استان برگزار گردیده که منجر به تصویب ۱۳۲ مصوب مربوط به ۷۲ واحد صنعتی گردیده است.

     در جلسه از مدیران واحدهای تولیدی دعوت به عمل آمد تا ضمن ارائه گزارش از واحد تولیدی ، درخواست خود را ارائه نمایند. اعضا نیز پس از بررسی و تبادل نظر ، مصوبات مربوط را تصویب نمودند.