ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۳ ام مرداد, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰

مصوبات

دستور

۱- ارائه گزارش تسهیلات رونق تولید در سامانه بهین یاب ۲- ارائه گزارش تسهیلات بازسازی و نوسازی توسط بانکها ۳- ارائه گزارش تسهیلات رونق گردشگری توسط سازمان صنایع دستی میراث فرهنگی و گردشگری ۴- بررسی درخواست رفع مشکل واحدهای تولیدی

استانی

زمان مکان

شنبه - ۱۳ ام مرداد, ۱۳۹۷, ساعت ۱۱:۰۰
سالن جلسات دفتر استاندار

اعضا

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و قرائت وصیت نامه شهید والا مقام اسلام ، ابتدای جلسه جناب آقای مهندس پرزحمت ریاست محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت ضمن خیرمقدم به مدیران حاضر در جلسه ، گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات رونق تولید را در مقایسه با کشور و عملکرد کارگروه تسهیل و کمیته بررسی و آخرین وضعیت متقاضیان در روند پرداخت توسط بانکها ارائه کردند . ایشان در گزارش خود عنوان کردند ، تاکنون ۸۵۳ فقره در بخش صنعت ، معدن و تجارت و ۱۱۶۴ فقره در بخش جهاد کشاورزی و جمعا ۲۰۱۷  فقره ثبت نام صورت گرفته است و از این تعداد ۶۲۸ فقره تسهیلات در مجموع بخش صنعت و کشاورزی ، پرداخت شده است که ۲۴۸ فقره پرداختی به مبلغ ۳۵۶۶ میلیارد ریال ، مربوط به صنعت و معدن و ۳۸۰ فقره به مبلغ ۱۰۲۵ میلیارد ریال ، مربوط به کشاورزی بوده است ، که از جلسه قبل (۰۶/۰۵/۹۷) تا به امروز تعداد ۱۲ فقره به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال در مجموع دو بخش صنعت و کشاورزی پرداخت شده است ، در خصوص آخرین وضعیت موجود تسهیلات بازسازی و نوسازی نیز عنوان نمودند که تاکنون ۲۵۷  فقره ثبت نام صورت گرفته است و از این تعداد ۱۰ فقره تسهیلات ، فقط در بخش صنعت و  به مبلغ ۲۴۱ میلیارد ریال پرداخت شده است و تعداد ۷۵ فقره در مجموع صنعت و جهاد دارای مصوبه کارگروه هستند ،که همچنان خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده های مصوب شده و پرداخت تسهیلات در این بخش شدند .

      سپس بانکها به ترتیب رتبه منابع استانی گزارشی از پرداخت تسهیلات در دو بخش رونق تولید و بازسازی و نوسازی و پرداخت مستقیم ارائه کرده و به تعداد پرونده های در حال رسیدگی اشاره کردند و در ادامه نیز نماینده محترم سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات رونق تولید و پیگیری پرونده های مصوب و ارسالی به بانکها را بیان کردند .

     در پایان جلسه جناب آقای دکتر حبیبی معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز ضمن تقدیر و تشکر از مدیران حاضر در جلسه ، از تشکیل جلسات رسیدگی به پرونده های متقاضیان در بخش بازسازی و نوسازی و فراگیر در بانکهای ملی ، سپه و صادرات تشکر نمودند و پیشنهاد دادند که مانند بانک صادرات ابتکار عمل داشته باشند و از مشاوران اقتصادی استفاده کنند و نتیجه عملکرد آن خواهد شد که بانک مذکور از منابع استانی پنج به دو رسیده است و مجددا از مدیران خواستند همچنان شرایط اقتصاد کشور را درک کنند و با یک تغییر روش مثبت خودشان وارد عمل شوند با مدیران واحدهای تولیدی چهره به چهره شده و حرف آنها را مستقیم بشنوند و فقط به گزارش کارشناسان خود بسنده نکنند و همه مدیران بصورت منسجم در جهت منافع تولید استان حرکت کنند . ایشان مجددا از بانکها خواستند برای پرداخت تسهیلات در بخشهای رونق تولید ، بازسازی و نوسازی و حتی پرداخت مستقیم برنامه بدهند و نتیجه آن در جلسه بعدی گزارش شود .