استاندار قزوین بر ضرورت حرکت به سمت کشاورزی اقتصادی و مدرن برای احیای دشت قزوین تاکید کرد.

عبدامحمد زاهدی
پنج شنبه, مرداد ۱۱, ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۸

استاندار قزوین بر ضرورت حرکت به سمت کشاورزی اقتصادی و مدرن برای احیای دشت قزوین تاکید کرد.

استان قزوین ظرفیت های بالایی در بخش کشاورزی دارد و در این بخش بایدبه سمت اقتصادی شدن ،مکانیزه بودن و معیارهای جهانی  حرکت کند.

عبدالمحمد زاهدی " در ستاد احیای دشت قزوین بیان داشت:استان قزوین ظرفیت های بالایی در بخش کشاورزی دارد و در این بخش بایدبه سمت اقتصادی شدن ،مکانیزه بودن و معیارهای جهانی  حرکت کند.

وی افزود:کشاورزی کشور در حال گذر از مرحله کشاورزی سنتی و معیشتی به سمت کشاورزی اقتصادی و تولید انبوه است.

استاندار گفت:باید ساختار های جدید کشاورزی را با توجه به وضعیت امروز و اقلیم منطقه پیگیری کنیم و با انسداد چاه های غیرمجاز و نصب کنتورها مصرف آب را کنترل کنیم.

وی همچنین اظهار داشت: باید کشاورزانی که در گذشته حقابه کشاورزی داشته اند ولی هم اکنون به کشاورزی نمی پردازند را شناسایی کرده و برای تعیین تکلیف حقابه آنها اقدام نماییم.

استاندار قزوین در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: هدف از تشکیل این ستاد احیای دشت قزوین به عنوان یک سرمایه طبیعی برای منطقه و کشور است تا با احیای آن کشاورزی بهینه ، محیط زیست سالم و بیابان زادیی در منطقه اجرایی شود.

زاهدی اضافه کرد: باید از کشاورزی معیشتی عبور کرده و با توسعه مکانیزاسیون این بخش آنرا به یک مقوله پررنگ اقتصادی تبدیل کنیم.

استاندار قزوین گفت: امروزه دیگر نمی توان با روش های سنتی در بخش کشاورزی، زندگی مردم را تامین کرد و باید به کشاورزی به عنوان موتور محرک اقتصادی توجه و تمرکز داشت.

وی افزود:خوشبختانه برای احیای دشت قزوین تجربه و مطالعاتی از گذشته وجود دارد که می توان از آنها برای نیل به هدف خود بهره برداری کرد و حتی می توان برای احیای سازمان ها و بخش های مفید گذشته در این زمینه اقدام کرد.

زاهدی ادامه داد: تغییر اقلیم و خشکسالی های اخیر نقش موثری در نابودی دشت ها و طبیعت داشته است و چاره ای نداریم که خود را با شرایط جدید سازگار کنیم.

استاندار قزوین گفت:متاسفانه مدیریت ناصحیح دهه های گذشته نیز موجب شده است بخش زیادی از منابع آبی و کشاورزی استان به صورت بهینه مصرف نشود که امیدواریم با اقدام موثر بخش ترویج سازمان جهادی کشاورزی شاهد آگاه سازی کشاورزان در خصوص تغییر الگوی کشت و مصرف بهینه باشیم.

استاندار در پایان با اشاره به ضرورت یکپارچه سازی اراضی کشاورزی، افزود:اجرای این مهم به کار جدی نیازمند است و در صورت تحقق به سود کشاورزان استان خواهد بود.