جمعیت هلال احمر

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.

وضعیت پروژه عنوان پروژه روش پیشنهادی برای واگذاری ظرفیت قانونی پیشنهادی
نیمه تمام مرکز اداری، تجاری، درمانی و فرهنگی BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
جدید استخر روباز چند منظوره BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام زمین اسکیت BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
جدید استخر ورزشی BOT ماده ۲۷ قانون الحاق(۲)

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.