اداره کل آموزش و پرورش

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.

وضعیت پروژه عنوان پروژه روش پیشنهادی برای واگذاری ظرفیت قانونی پیشنهادی
نیمه تمام مدرسه قدیمی روستای دولت آباد R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام مدرسه امام خمینی گازرخان R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام مدرسه۱۷شهریور کشکدشت R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام مرکزآموزشی رفاهی تاکستان R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام مدرسه زینبیه نیارک(مدرسه قدیمی) R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام مدرسه آیت اله خامنه ای سیردان R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام مدرسه شهید موسوی زرآباد R0T
نیمه تمام مدرسه شهید آزاد زرآباد R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام مدرسه شهید خضری R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام مدرسه قدیمی شهید چمران R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام شهید مصطفی خمینی کوشک R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام تکمیل اردو گاه یانس اباد BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام احداث سالن ورزشی دانش اموزی اسفرورین BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام تکمیل سالن ورزشی ثامن الائمه BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام سالن ورزشی خیری هنرستان مصطفی طاهر خانی BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام تکمیل سالن ورزشی رشد BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام سالن هنرستان بوعلی سینا BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام مجموعه ورزشی بیدستان BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام سالن ورزشی شال BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام تکمیل استخر اوج BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام تکمیل مجتمع ورزشی گلها BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام تکمیل استخر کانون رشد ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام استخر دانش اموزی الوند BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام تکمیل استخر راه آهن BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
واگذار شده یازهرا(س)
واگذار شده هجرت
واگذار شده نازنخ
واگذار شده غدیر
واگذار شده شهیدزنگنه
واگذار شده شهیدزارعی
واگذار شده شهید مرتضی مصلائی
واگذار شده شهید علی نژادچمن امیرآباد
واگذار شده شهید زهرایی
واگذار شده شهید احمد کاظمی
واگذار شده شهدای گمنام
واگذار شده سپاس (۳)
واگذار شده زنده یادسمیه کاکاوند
واگذار شده دانش
واگذار شده حجاب
واگذار شده جنداله
واگذار شده بلال
واگذار شده بشارت
واگذار شده باقر العلوم
واگذار شده امیرالمومنین(ع)
واگذار شده امام صادق(ع)
واگذار شده امام رضا (ع)
واگذار شده آیت اله کاشانی حصار
واگذار شده مدرسه دانش(عصمت آباد)
واگذار شده مجتمع سنبل
واگذار شده مدرسه سابق مهدیه
واگذار شده مدرسه سمیه
واگذار شده مدرسه شبانه روزی زوارک
واگذار شده واحد مسکونی
واگذار شده دبستان شهید مفتح الوند
واگذار شده مدرسه امید انقلاب محمدیه
واگذار شده مدرسه امام خمینی(ره)
واگذار شده مدرسه امیرکبیر
واگذار شده اداره سابق آموزش و پرورش منطقه
واگذار شده مدرسه دستمند
واگذار شده مدرسه قدیمی نبی اکرم
واگذار شده دبیرستان قدیمی اسدآبادی
واگذار شده درمانگاه فرهنگیان
واگذار شده مدارس هیئت امنایی

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.