اداره کل آموزش و پرورش

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.

وضعیت پروژه عنوان پروژه روش پیشنهادی برای واگذاری ظرفیت قانونی پیشنهادی
واگذار شده یازهرا(س)
واگذار شده هجرت
واگذار شده نازنخ
واگذار شده غدیر
واگذار شده شهیدزنگنه
واگذار شده شهیدزارعی
واگذار شده شهید مرتضی مصلائی
واگذار شده شهید علی نژادچمن امیرآباد
واگذار شده شهید زهرایی
واگذار شده شهید احمد کاظمی
واگذار شده شهدای گمنام
واگذار شده سپاس (۳)
واگذار شده زنده یادسمیه کاکاوند
واگذار شده دانش
واگذار شده حجاب
واگذار شده جنداله
واگذار شده بلال
واگذار شده بشارت
واگذار شده باقر العلوم
واگذار شده امیرالمومنین(ع)
واگذار شده امام صادق(ع)
واگذار شده امام رضا (ع)
واگذار شده آیت اله کاشانی حصار
واگذار شده مدرسه دانش(عصمت آباد)
واگذار شده مجتمع سنبل
واگذار شده مدرسه سابق مهدیه
واگذار شده مدرسه سمیه
واگذار شده مدرسه شبانه روزی زوارک
واگذار شده واحد مسکونی
واگذار شده دبستان شهید مفتح الوند
واگذار شده مدرسه امید انقلاب محمدیه
واگذار شده مدرسه امام خمینی(ره)
واگذار شده مدرسه امیرکبیر
واگذار شده اداره سابق آموزش و پرورش منطقه
واگذار شده مدرسه دستمند
واگذار شده مدرسه قدیمی نبی اکرم
واگذار شده دبیرستان قدیمی اسدآبادی
واگذار شده درمانگاه فرهنگیان
واگذار شده مدارس هیئت امنایی

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.