اداره کل تبلیغات اسلامی

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.

وضعیت پروژه عنوان پروژه روش پیشنهادی برای واگذاری ظرفیت قانونی پیشنهادی
واگذار شده خدمات پذیرائی
واگذار شده بیمه دانا
واگذار شده مجتمع کانون های فرهنگی
واگذار شده شورای هیاتهای مذهبی
واگذار شده کانون مداحان
واگذار شده اتحادیه موسسات قرآن
واگذار شده سپهر خواهران
واگذار شده سپهر برادران
واگذار شده خبرگزاری مهر
واگذار شده کتاب شهر

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.