پروژه های اقتصاد مقاومتی اختصاصی استان

دستگاه اجرایی پروژه محور اقتصاد مقاومتی میزان هدف توضیحات ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷
مقدار مقدار مقدار
شهرداری قزویناداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری واگذاری مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدالسلطنه به بخش غیر دولتی به منظور توسعه گردشگری مردمی کردن اقتصاد ۱ ۱.۰۰
شهرداری قزوین راه اندازی دهکده سلامت استان عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی ۱ عملکرد سال ۹۵، ۲۰ درصد می باشد. ۰.۰۰
شهرداری قزویناداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریاداره کل اوقاف و امور خیریه توسعه گردشگری مذهبی با محوریت ساماندهی امام زاده حسین(ع) ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ۹۴ عملکرد سال ۹۵، ۲۰ درصد می باشد. ۱۳.۰۰
شهرداری قزوین تاسیس یک هتل پنج ستاره به منظور توسعه گردشگری ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ۱ عملکرد سال ۹۵ ،۲۰ درصد می باشد. ۰.۰۰
شهرداری قزوین بهره برداری از کمپوست زباله محمد آباد توسط بخش خصوصی مردمی کردن اقتصاد ۱ ۱.۰۰ ۱.۰۰
شهرداری قزوین احداث دهکده بزرگ طبیعت مردمی کردن اقتصاد ۱ ۱.۰۰ ۱.۰۰
شهرداری قزوین احداث تله سیژ زرشک و کامان مردمی کردن اقتصاد ۱ ۱.۰۰ ۱.۰۰
شرکت شهرکهای صنعتی احداث شهرک صنعتی مروارید سازان با وسعت یکصد هکتار توسط بخش خصوصی مردمی کردن اقتصاد ۱ عملکرد سال ۹۵ ، ۴۰ درصد می باشد.عملکرد سال۹۶، ۵۰ درصد می باشد.
شرکت توزیع نیروی برق استان ارتقاء ظرفیت تولید و بهره وری انرژی در نیروگاه شهید رجایی ۲۰۰۰۱۳۵۰ عملکرد سال ۹۵ ،۸۷ در صد می باشد.عملکرد سال۹۶، ۵ درصد می باشد. ۱۷۴۰.۰۰
شرکت توزیع نیروی برق استان احداث نیروگاههای CHP با ظرفیت ۵۴ مگاوات توسط بخش خصوصی ۸ ۷.۲۰ ۱۵.۶۰
شرکت توزیع نیروی برق استان احداث نیروگاه های خورشیدی با ظرفیت ۱۳۰ مگاوات توسط بخش خصوصی ۲۳۰.۲ ۰.۰۰ ۰.۲۰ ۰.۱۰
شرکت توزیع نیروی برق استان احداث شبکه رینگ وبرق رسانی به منطقه محروم الموت (شرقی و غربی) ۱۰۰ ۱۰۰.۰۰
شرکت توزیع نیروی برق استان • احداث ۴ نیروگاه بادی با ظرفیت ۲۰۰ مگاوات توسط بخش خصوصی ۲۸ ۲۵.۰۰ ۱۰.۰۰ ۶۲.۰۰
شرکت آب و فاضلاب استان تکمیل و ارتقاء تصفیه خانه قزوین از ظرفیت ۱۷۱ هزار نفر به ۲۴۳ هزار نفر ارتقای بهره وری ۱۶ عملکرد سال ۹۵ ،۱۵ درصد می باشد.عملکرد سال ۹۶ ، ۷ درصد می باشد. ۱.۰۰
شرکت آب و فاضلاب استان تکمیل و ارتقاء تصفیه خانه تاکستان از ظرفیت ۵۵ هزار نفر به ۱۳۸ هزار نفر ارتقای بهره وری ۱۶ عملکرد سال ۹۵ ،۱۰ درصد می باشد.عملکرد سال ۹۶، ۵درصد می باشد. ۱.۰۰
شرکت آب منطقه ای انتقال آب از سد طالقان به استان قزوین ۱۹ عملکرد سال ۹۵، ۲۰ درصد می باشد.عملکرد سال ۹۶ ، ۶ درصد می باشد. ۰.۵۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی طرح الحاقی بیمارستان شهید رجایی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی ۱ عملکرد سال ۹۵ ،۱۰ درصد می باشد.عملکرد سال ۹۶، ۳۵ درصد می باشد.
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تاسیس بیمارستان هفتصد تختخوابی آموزشی قزوین عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی ۱ عملکرد سال ۹۵ ، ۲ درصد می باشد.عملکرد سال ۹۶، ۳درصد می باشد.
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایجاد مرکز رادیو تراپی بیمارستان ولایت عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی ۱۱۰۰ عملکرد سال ۹۵ ،۲۰ درصد می باشد. ۲۰.۰۰ ۴۰.۰۰
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین مرکز فناوری ها و نوآوری سینتک و مرکز تحقیقات مکاترونیک دانشگاه آزاد اسلامی قزوین. توسعه اقتصاد دانش بنیان ۱۲ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰
جهاددانشگاهی استان طراحی و تجهیز و آماده سازی مرکز دورا پزشکی درمان سرطان سینه استان عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی ۱۱۰۰۲۰ عملکرد سال ۹۵ ، ۹۰ درصد می باشد. ۳۰.۰۰ ۱۰.۰۰
جهاددانشگاهی استان راه اندازی مرکز رشد فناوری های نرم و صنایع فرهنگی توسعه اقتصاد دانش بنیان ۱ پروژه در سال ۹۵ حذف شده است. ۰.۰۰
جهاددانشگاهی استان راه اندازی مرکز خدمات تخصصی فناوری اطلاعات و برنامه نویسی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) - پروژه در سال ۹۵ حذف شده است. ۰.۰۰
جهاددانشگاهی استان راه اندازی سامانه ملی تجاری سازی فناوری(کاریدا) ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ۱ عملکرد سال ۹۵، ۶۰در صد می باشد.عملکرد سال ۹۶، ۱۰ درصد می باشد.
جهاددانشگاهی استان راه اندازی اولین مرکز شتابدهی اسباب بازی کشور در قزوین توسعه اقتصاد دانش بنیان ۱ عملکرد سال ۹۵، ۷۰ درصد می باشد.
جهاددانشگاهی استان تولید و بهره برداری نرم افزار دورا پزشکی (تل مدسین) بومی توسعه اقتصاد دانش بنیان ۱۱۰۰۱۵ ۱.۰۰ ۴۰.۰۰ ۰.۰۰
جهاددانشگاهی استان تولید دانش فنی و تجاری سازی دورا پزشکی در درمان های تخصصی ناباروری توسعه اقتصاد دانش بنیان ۱۱۰۰۳۰ ۱.۰۰ ۴۰.۰۰ ۲۰.۰۰
جهاددانشگاهی استان تالیف مجموعه آموزشی زبان انگلیسی و انعقاد تفاهم نامه با نشر بین الملللی لبنان برای انتشار در منطقه غرب آسیا پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی ) ۸۱۶۴ عملکرد سال ۹۵، ۳۰درصد می باشد. ۶.۰۰ ۱.۰۰
جهاددانشگاهی استان احیا و تجاری سازی فرش قزوین ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ۱۲ عملرد سال ۲۰،۹۵در صد می باشد. ۰.۰۰
جهاددانشگاهی استان • ایجاد مرکز علمی و دانشگاهی و اجرایی در موضوع پوشاک اجتماعی با فرهنگ ایرانی اسلامی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ۱۵۰۲۰ ۱.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۰.۰۰
پارک علم و فناوری راه اندازی مرکز ایده پردازی و فن بازار در پارک علم و فناوری استان توسعه اقتصاد دانش بنیان ۱ عملکرد سال ۹۵ ،۶۰ درصد می باشد.
پارک علم و فناوری احداث ساختمان چند مستاجره با زیربنای حدود ۸۰۰۰ مترمربع به منظور استقرار واحدهای فناور و دانش بنیان استان توسعه اقتصاد دانش بنیان ۱۶۴۰۰ عملکرد سال ۹۵، ۷۰ درصد می باشد. ۶۴۰۰.۰۰
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری احداث و راه اندازی مجموعه آب درمانی منطقه یله گنبد و آبگرم توسط بخش خصوصی مردمی کردن اقتصاد ۳۵ عملکرد سال ۹۵ ،۴۵ درصد می باشد. ۵.۰۰
اداره کل گمرک راه اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری استان در گمرک شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد ۱ ۱.۰۰
اداره کل صنعت، معدن و تجارت طرح برند سازی شیرینی سنتی قزوین پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی ) ۱۱۰ عملکرد سال ۹۶، ۲۰ درصد می باشد. ۱.۰۰ ۱۰.۰۰
اداره کل صنعت، معدن و تجارت راه اندازی سامانه جامع تجارت ایران پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی ) ۱۵۰ عملکرد سال ۹۵، ۲۰ درصد می باشد.عملکرد سال ۹۶ ، ۵۰ درصد می باشد. ۵۰.۰۰
اداره کل صنعت، معدن و تجارتاداره کل جهاد کشاورزی ایجاد کنسرسیوم صادرات محصولات و فرآوردهای مرغ و تخم مرغ استان ۱ عملکرد سال ۹۵ ، ۴۰ درصد می باشد.
اداره کل صنعت، معدن و تجارتاداره کل جهاد کشاورزی ایجاد کنسرسیوم صادرات محصولات انگور وکشمش استان ۱۴۰ عملکرد سال ۹۵، ۷۰ درصد می باشد.عملکرد سال ۹۶، ۲۵درصد می باشد. ۳۰.۰۰
اداره کل امور اقتصاد و دارایی راه اندازی و تجهیز مرکز خدمات سرمایه گذاری استان شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد ۱ در سال ۹۵ به طور کامل انجام شده است. ۱.۰۰
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای پروژه مصباح(مادران کارآفرین پرور، صنعت بهره ور،اقتدار حاکمیت) ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ۱۶۵۰۰۰۱۲۰۹۲۴ ۴۶۵۸۷.۰۰ ۷۹۸۲۸.۰۰
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای پروژه مصباح(مادران کارآفرین پرور، صنعت بهره ور،اقتدار حاکمیت) ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ۱۶۵۰۰۰ ۱۹۸۹۵۴.۰۰
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس بهره برداری از ۱۶ پروژه آموزشی خیرین با ۸۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ مردمی کردن اقتصاد ۱۶ عملکرد سال ۹۵ ،۹۰ درصد می باشد.عملکرد ریالی پروژه ۷۸۰۰۰ میلیون ریال از محل خیرین بوده است وبا تامین اعتبارات دولتی پروژه ها به اتمام می رسد. ۱۴.۰۰ ۱.۰۰