سامانه رصد و پایش اقتصاد مقاومتی استان قزوین

برنامه های اقتصاد مقاومتی اختصاصی استان

دستگاه اجرایی پروژه محور اقتصاد مقاومتی میزان هدف سال
شهرداری قزوین واگذاری مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدالسلطنه به بخش غیر دولتی به منظور توسعه گردشگری مردمی کردن اقتصاد ۱ ۱۳۹۵
شهرداری قزوین راه اندازی دهکده سلامت استان عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی ۱ ۱۳۹۶
شهرداری قزوین راه اندازی دهکده سلامت استان عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی ۱ ۱۳۹۵
شهرداری قزوین توسعه گردشگری مذهبی با محوریت ساماندهی امام زاده حسین(ع) ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ۹۴ ۱۳۹۷
شهرداری قزوین تاسیس یک هتل پنج ستاره به منظور توسعه گردشگری ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ۱ ۱۳۹۵
شهرداری قزوین تاسیس یک هتل پنج ستاره به منظور توسعه گردشگری ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ۱ ۱۳۹۶
شهرداری قزوین بهره برداری از کمپوست زباله محمد آباد توسط بخش خصوصی مردمی کردن اقتصاد ۱ ۱۳۹۵
شهرداری قزوین بهره برداری از کمپوست زباله محمد آباد توسط بخش خصوصی مردمی کردن اقتصاد ۱ ۱۳۹۶
شهرداری قزوین احداث دهکده بزرگ طبیعت مردمی کردن اقتصاد ۱ ۱۳۹۵
شهرداری قزوین احداث دهکده بزرگ طبیعت مردمی کردن اقتصاد ۱ ۱۳۹۶
شهرداری قزوین احداث تله سیژ زرشک و کامان مردمی کردن اقتصاد ۱ ۱۳۹۵
شهرداری قزوین احداث تله سیژ زرشک و کامان مردمی کردن اقتصاد ۱ ۱۳۹۶
شرکت شهرکهای صنعتی احداث شهرک صنعتی مروارید سازان با وسعت یکصد هکتار توسط بخش خصوصی مردمی کردن اقتصاد ۱ ۱۳۹۵
شرکت شهرکهای صنعتی احداث شهرک صنعتی مروارید سازان با وسعت یکصد هکتار توسط بخش خصوصی مردمی کردن اقتصاد ۱ ۱۳۹۶
شرکت توزیع نیروی برق استان کنتورهای فهام ۱۰۰ ۱۳۹۸
شرکت توزیع نیروی برق استان کاهش تلفات غیرفنی و اجرای برنامه های پاسخگوئی بار با هدف پیک سائی با نصب کنتورهای هوشمند اولیه و ثانویه ۱۰۰ ۱۳۹۸
شرکت توزیع نیروی برق استان ارتقاء ظرفیت تولید و بهره وری انرژی در نیروگاه شهید رجایی ۲۰۰۰ ۱۳۹۵
شرکت توزیع نیروی برق استان ارتقاء ظرفیت تولید و بهره وری انرژی در نیروگاه شهید رجایی ۱۳۵۰ ۱۳۹۶
شرکت توزیع نیروی برق استان احداث نیروگاههای CHP با ظرفیت ۵۴ مگاوات توسط بخش خصوصی ۸ ۱۳۹۵
شرکت توزیع نیروی برق استان احداث نیروگاههای CHP با ظرفیت ۵۴ مگاوات توسط بخش خصوصی ۸ ۱۳۹۶
شرکت توزیع نیروی برق استان احداث نیروگاه های خورشیدی با ظرفیت ۱۳۰ مگاوات توسط بخش خصوصی ۲۳ ۱۳۹۶
شرکت توزیع نیروی برق استان احداث نیروگاه های خورشیدی با ظرفیت ۱۳۰ مگاوات توسط بخش خصوصی ۲۳ ۱۳۹۵
شرکت توزیع نیروی برق استان احداث نیروگاه های خورشیدی با ظرفیت ۱۳۰ مگاوات توسط بخش خصوصی ۰.۲ ۱۳۹۷
شرکت توزیع نیروی برق استان احداث شبکه رینگ وبرق رسانی به منطقه محروم الموت (شرقی و غربی) ۱۰۰ ۱۳۹۵
شرکت توزیع نیروی برق استان • احداث ۴ نیروگاه بادی با ظرفیت ۲۰۰ مگاوات توسط بخش خصوصی ۲۸ ۱۳۹۵
شرکت توزیع نیروی برق استان • احداث ۴ نیروگاه بادی با ظرفیت ۲۰۰ مگاوات توسط بخش خصوصی ۲۸ ۱۳۹۶
شرکت آب و فاضلاب استان تکمیل و ارتقاء تصفیه خانه قزوین از ظرفیت ۱۷۱ هزار نفر به ۲۴۳ هزار نفر ارتقای بهره وری ۶ ۱۳۹۷
شرکت آب و فاضلاب استان تکمیل و ارتقاء تصفیه خانه قزوین از ظرفیت ۱۷۱ هزار نفر به ۲۴۳ هزار نفر ارتقای بهره وری ۱ ۱۳۹۶
شرکت آب و فاضلاب استان تکمیل و ارتقاء تصفیه خانه قزوین از ظرفیت ۱۷۱ هزار نفر به ۲۴۳ هزار نفر ارتقای بهره وری ۱ ۱۳۹۵
شرکت آب و فاضلاب استان تکمیل و ارتقاء تصفیه خانه تاکستان از ظرفیت ۵۵ هزار نفر به ۱۳۸ هزار نفر ارتقای بهره وری ۱ ۱۳۹۶
شرکت آب و فاضلاب استان تکمیل و ارتقاء تصفیه خانه تاکستان از ظرفیت ۵۵ هزار نفر به ۱۳۸ هزار نفر ارتقای بهره وری ۱ ۱۳۹۵
شرکت آب و فاضلاب استان تکمیل و ارتقاء تصفیه خانه تاکستان از ظرفیت ۵۵ هزار نفر به ۱۳۸ هزار نفر ارتقای بهره وری ۶ ۱۳۹۷
شرکت آب منطقه ای نصب کنتورهای هوشمند برروی چاه ها ۱۵۰ ۱۳۹۹
شرکت آب منطقه ای ساختمان سد نهب ۳ ۱۳۹۸
شرکت آب منطقه ای ساختمان سد بالاخانلو ۱۰ ۱۳۹۸
شرکت آب منطقه ای انتقال آب از سد طالقان به استان قزوین ارتقای بهره وری ۴ ۱۳۹۸
شرکت آب منطقه ای انتقال آب از سد طالقان به استان قزوین ۱ ۱۳۹۶
شرکت آب منطقه ای انتقال آب از سد طالقان به استان قزوین ۱ ۱۳۹۵
شرکت آب منطقه ای انتقال آب از سد طالقان به استان قزوین ۹ ۱۳۹۷
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی واگذاری بیمارستان شهدای آبیک به بخش خصوصی ۵۰ ۱۳۹۸
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی طرح الحاقی بیمارستان شهید رجایی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی ۱ ۱۳۹۶
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی طرح الحاقی بیمارستان شهید رجایی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی ۱ ۱۳۹۵
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تاسیس بیمارستان هفتصد تختخوابی آموزشی قزوین عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی ۱ ۱۳۹۶
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تاسیس بیمارستان هفتصد تختخوابی آموزشی قزوین عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی ۱ ۱۳۹۵
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایجاد مرکز رادیو تراپی بیمارستان ولایت عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی ۱۰۰ ۱۳۹۶
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایجاد مرکز رادیو تراپی بیمارستان ولایت عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی ۱ ۱۳۹۵
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایجاد مرکز رادیو تراپی بیمارستان ولایت عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی ۱۰۰ ۱۳۹۷
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین مرکز فناوری ها و نوآوری سینتک و مرکز تحقیقات مکاترونیک دانشگاه آزاد اسلامی قزوین. توسعه اقتصاد دانش بنیان ۲ ۱۳۹۶
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین مرکز فناوری ها و نوآوری سینتک و مرکز تحقیقات مکاترونیک دانشگاه آزاد اسلامی قزوین. توسعه اقتصاد دانش بنیان ۱ ۱۳۹۵
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین مرکز فناوری ها و نوآوری سینتک و مرکز تحقیقات مکاترونیک دانشگاه آزاد اسلامی قزوین. توسعه اقتصاد دانش بنیان ۲ ۱۳۹۷
جهاددانشگاهی استان طراحی و تجهیز و آماده سازی مرکز دورا پزشکی درمان سرطان سینه استان عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی ۱ ۱۳۹۵
جهاددانشگاهی استان طراحی و تجهیز و آماده سازی مرکز دورا پزشکی درمان سرطان سینه استان عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی ۲۰ ۱۳۹۷
جهاددانشگاهی استان طراحی و تجهیز و آماده سازی مرکز دورا پزشکی درمان سرطان سینه استان عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی ۱۰۰ ۱۳۹۶
جهاددانشگاهی استان راه اندازی مرکز رشد فناوری های نرم و صنایع فرهنگی توسعه اقتصاد دانش بنیان ۱ ۱۳۹۵
جهاددانشگاهی استان راه اندازی مرکز خدمات تخصصی فناوری اطلاعات و برنامه نویسی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) - ۱۳۹۵
جهاددانشگاهی استان راه اندازی سامانه ملی تجاری سازی فناوری(کاریدا) ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ۱ ۱۳۹۶
جهاددانشگاهی استان راه اندازی سامانه ملی تجاری سازی فناوری(کاریدا) ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ۱ ۱۳۹۵
جهاددانشگاهی استان راه اندازی اولین مرکز شتابدهی اسباب بازی کشور در قزوین توسعه اقتصاد دانش بنیان ۱ ۱۳۹۵
جهاددانشگاهی استان تولید و بهره برداری نرم افزار دورا پزشکی (تل مدسین) بومی توسعه اقتصاد دانش بنیان ۱۰۰ ۱۳۹۶
جهاددانشگاهی استان تولید و بهره برداری نرم افزار دورا پزشکی (تل مدسین) بومی توسعه اقتصاد دانش بنیان ۱ ۱۳۹۵
جهاددانشگاهی استان تولید و بهره برداری نرم افزار دورا پزشکی (تل مدسین) بومی توسعه اقتصاد دانش بنیان ۱۵ ۱۳۹۷
جهاددانشگاهی استان تولید دانش فنی و تجاری سازی دورا پزشکی در درمان های تخصصی ناباروری توسعه اقتصاد دانش بنیان ۱ ۱۳۹۵
جهاددانشگاهی استان تولید دانش فنی و تجاری سازی دورا پزشکی در درمان های تخصصی ناباروری توسعه اقتصاد دانش بنیان ۳۰ ۱۳۹۷
جهاددانشگاهی استان تولید دانش فنی و تجاری سازی دورا پزشکی در درمان های تخصصی ناباروری توسعه اقتصاد دانش بنیان ۱۰۰ ۱۳۹۶
جهاددانشگاهی استان تالیف مجموعه آموزشی زبان انگلیسی و انعقاد تفاهم نامه با نشر بین الملللی لبنان برای انتشار در منطقه غرب آسیا پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی ) ۸ ۱۳۹۵
جهاددانشگاهی استان تالیف مجموعه آموزشی زبان انگلیسی و انعقاد تفاهم نامه با نشر بین الملللی لبنان برای انتشار در منطقه غرب آسیا پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی ) ۴ ۱۳۹۷
جهاددانشگاهی استان تالیف مجموعه آموزشی زبان انگلیسی و انعقاد تفاهم نامه با نشر بین الملللی لبنان برای انتشار در منطقه غرب آسیا پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی ) ۱۶ ۱۳۹۶
جهاددانشگاهی استان احیا و تجاری سازی فرش قزوین ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ۲ ۱۳۹۶
جهاددانشگاهی استان احیا و تجاری سازی فرش قزوین ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ۱ ۱۳۹۵
جهاددانشگاهی استان • ایجاد مرکز علمی و دانشگاهی و اجرایی در موضوع پوشاک اجتماعی با فرهنگ ایرانی اسلامی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ۱ ۱۳۹۵
جهاددانشگاهی استان • ایجاد مرکز علمی و دانشگاهی و اجرایی در موضوع پوشاک اجتماعی با فرهنگ ایرانی اسلامی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ۲۰ ۱۳۹۷
جهاددانشگاهی استان • ایجاد مرکز علمی و دانشگاهی و اجرایی در موضوع پوشاک اجتماعی با فرهنگ ایرانی اسلامی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ۵۰ ۱۳۹۶
پارک علم و فناوری راه اندازی مرکز ایده پردازی و فن بازار در پارک علم و فناوری استان توسعه اقتصاد دانش بنیان ۱ ۱۳۹۵
پارک علم و فناوری ایجاد مرکز نوآوری استان قزوین ۱۰۰ ۱۳۹۸
پارک علم و فناوری احداث ساختمان چند مستاجره با زیربنای حدود ۸۰۰۰ مترمربع به منظور استقرار واحدهای فناور و دانش بنیان استان توسعه اقتصاد دانش بنیان ۶۴۰۰ ۱۳۹۶
پارک علم و فناوری احداث ساختمان چند مستاجره با زیربنای حدود ۸۰۰۰ مترمربع به منظور استقرار واحدهای فناور و دانش بنیان استان توسعه اقتصاد دانش بنیان ۱ ۱۳۹۵
اداره کل ورزش و جوانان واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش غیر دولتی ۱۰۰ ۱۳۹۸
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هتل سه ستاره کاخ سبز- سرمایه گذار: مجید درویشوند ۲۵ ۱۳۹۸
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هتل سه ستاره کاخ سبز در جاده الموت ۱۵ ۱۳۹۹
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هتل بزرگ تاکستان(هتل چهار ستاره) ۱۰ ۱۳۹۹
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هتل بزرگ تاکستان (هتل چهارستاره)- سرمایه گذار: عزت اله بغدادی ۳۰ ۱۳۹۸
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری واگذاری مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدالسلطنه به بخش غیر دولتی به منظور توسعه گردشگری مردمی کردن اقتصاد ۱ ۱۳۹۵
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منطقه نمونه گردشگری یله گنبد در منطقه آبگرم کوهین ۳۰ ۱۳۹۹
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منطقه نمونه گردشگری باراجین در قزوین ۵۰ ۱۳۹۹
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منطقه نمونه گردشگری اوان در منطقه الموت ۳۰ ۱۳۹۹
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مشارکت در مرمت و احیای بناهای تاریخی در اختیار مالکین بخش خصوصی ( کاروانسرای سعدالسلطنه ) ۱۰ ۱۳۹۹
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مشارکت در مرمت و احیای بناهای تاریخی در اختیار مالکین بخش خصوصی ( خانه تاریخی حکیم افضل) ۵۰ ۱۳۹۹
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری توسعه گردشگری مذهبی با محوریت ساماندهی امام زاده حسین(ع) ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ۹۴ ۱۳۹۷
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری توسعه کارگاه های بومی و سنتی صنایع دستی روستایی (شهرستان قزوین- طارم؛ نیارک) ۱۰۰ ۱۳۹۸
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری احداث و راه اندازی مجموعه آب درمانی منطقه یله گنبد و آبگرم توسط بخش خصوصی مردمی کردن اقتصاد ۵ ۱۳۹۶
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری احداث و راه اندازی مجموعه آب درمانی منطقه یله گنبد و آبگرم توسط بخش خصوصی مردمی کردن اقتصاد ۳ ۱۳۹۵
اداره کل منابع طبیعی کشت و توسعه و فرآورده های گیاهان دارویی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ۱۰۰ ۱۳۹۸
اداره کل منابع طبیعی کشت و توسعه و فرآورده های گیاهان دارویی ۵۰ ۱۳۹۹
اداره کل منابع طبیعی جنگلکاری، توسعه درختکاری و فضای سبز ۳۰۰۰۰۰ ۱۳۹۹
اداره کل منابع طبیعی بیابان زدایی( قرق) ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ۱۰۰ ۱۳۹۸
اداره کل گمرک راه اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری استان در گمرک شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد ۱ ۱۳۹۵
اداره کل صنعت، معدن و تجارت طرح برند سازی شیرینی سنتی قزوین پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی ) ۱۰ ۱۳۹۷
اداره کل صنعت، معدن و تجارت طرح برند سازی شیرینی سنتی قزوین پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی ) ۱ ۱۳۹۶
اداره کل صنعت، معدن و تجارت طرح برند سازی شیرینی سنتی قزوین پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی ) ۱ ۱۳۹۵
اداره کل صنعت، معدن و تجارت شناسایی پتانسیل عناصر فلزی واستراتژیک استان ۱۰۰۰ ۱۳۹۹
اداره کل صنعت، معدن و تجارت راه اندازی واحدهای صنعتی غیر فعال ۱۰۰ ۱۳۹۸
اداره کل صنعت، معدن و تجارت راه اندازی کارخانه رنگ کاری اتاق خودرو (شرکت سبلان خودرو مایوان) ۲۳ ۱۳۹۹
اداره کل صنعت، معدن و تجارت راه اندازی طرح شرکت ویتانا ۲۰ ۱۳۹۸
اداره کل صنعت، معدن و تجارت راه اندازی طرح شرکت مس طارم ۵ ۱۳۹۸
اداره کل صنعت، معدن و تجارت راه اندازی طرح شرکت صنعت نورد آلومنیوم قزوین ۲۲ ۱۳۹۸
اداره کل صنعت، معدن و تجارت راه اندازی طرح شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهر ۴ ۱۳۹۸
اداره کل صنعت، معدن و تجارت راه اندازی طرح شرکت ای جی تی ایرانیان ۵ ۱۳۹۸
اداره کل صنعت، معدن و تجارت راه اندازی سامانه جامع تجارت ایران پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی ) ۵۰ ۱۳۹۷
اداره کل صنعت، معدن و تجارت راه اندازی سامانه جامع تجارت ایران پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی ) ۱ ۱۳۹۶
اداره کل صنعت، معدن و تجارت راه اندازی سامانه جامع تجارت ایران پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی ) ۱ ۱۳۹۵
اداره کل صنعت، معدن و تجارت داخلی سازی ۴ محصول وارداتی مورد نیاز کشور ۴ ۱۳۹۹
اداره کل صنعت، معدن و تجارت تولید لوله های بدون درز نفت و گاز(راه اندازی سها صنعت آرتا) ۴۰ ۱۳۹۹
اداره کل صنعت، معدن و تجارت تولید اسلبهای سرامیکی و نانو سرامیکی (راه اندازی آوین سرام البرز مهر) ۲۵ ۱۳۹۹
اداره کل صنعت، معدن و تجارت تامین مالی طرح های نیمه تمام ۱۰۰ ۱۳۹۸
اداره کل صنعت، معدن و تجارت ایجاد کنسرسیوم صادرات محصولات و فرآوردهای مرغ و تخم مرغ استان ۱ ۱۳۹۵
اداره کل صنعت، معدن و تجارت ایجاد کنسرسیوم صادرات محصولات انگور وکشمش استان ۱ ۱۳۹۶
اداره کل صنعت، معدن و تجارت ایجاد کنسرسیوم صادرات محصولات انگور وکشمش استان ۱ ۱۳۹۵
اداره کل صنعت، معدن و تجارت ایجاد کنسرسیوم صادرات محصولات انگور وکشمش استان ۴۰ ۱۳۹۷
اداره کل صنعت، معدن و تجارت ایجاد پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در آبیک ۱۰ ۱۳۹۹
اداره کل صنعت، معدن و تجارت افزایش توانمندیهای صادراتی استان ۱۰۰ ۱۳۹۸
اداره کل صنعت، معدن و تجارت احیای معادن غیر فعال و متروکه ۱۰۰ ۱۳۹۸
اداره کل صنعت، معدن و تجارت تولید موتور بنزینی و پایه گاز سوز (راه اندازی قوای محرکه تیوان) ۶۲ ۱۳۹۹
اداره کل جهاد کشاورزی شهرک گلخانه ای ۴۵ ۱۳۹۸
اداره کل جهاد کشاورزی دامداری گاو شیری ۵۰۰ راسی ۵ ۱۳۹۹
اداره کل جهاد کشاورزی دامداری ۵۰۰۰ راسی گوسفند اصلاح نژاد شده (شرکت سرو زرع ) ۴۰ ۱۳۹۹
اداره کل جهاد کشاورزی تجهیز ونوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی ۵۳۵۰۰۰ ۱۳۹۹
اداره کل جهاد کشاورزی پرورش مرغ پولت نودهک ۵ ۱۳۹۹
اداره کل جهاد کشاورزی پرورش گاو شیری ۵۰۰۰ راسی، فاز اول ۱۵۰۰ راسی ۱۴ ۱۳۹۹
اداره کل جهاد کشاورزی پرورش گاو شیری ۳۵۰۰راسی خوشه دشت ۲۵ ۱۳۹۹
اداره کل جهاد کشاورزی پرورش بز شیری مورسیا ۱۵۰۰ راسی ۱۰ ۱۳۹۹
اداره کل جهاد کشاورزی ایجاد کنسرسیوم صادرات محصولات و فرآوردهای مرغ و تخم مرغ استان ۱ ۱۳۹۵
اداره کل جهاد کشاورزی ایجاد کنسرسیوم صادرات محصولات انگور وکشمش استان ۴۰ ۱۳۹۷
اداره کل جهاد کشاورزی ایجاد کنسرسیوم صادرات محصولات انگور وکشمش استان ۱ ۱۳۹۶
اداره کل جهاد کشاورزی ایجاد کنسرسیوم صادرات محصولات انگور وکشمش استان ۱ ۱۳۹۵
اداره کل جهاد کشاورزی افزایش ظرفیت تولید وصادرات ماهیان زینتی ۲۰ ۱۳۹۹
اداره کل جهاد کشاورزی افزایش تولید ماهیان سردآبی وگرم آبی ۴۱۱۵ ۱۳۹۹
اداره کل جهاد کشاورزی کشت متراکم و مکانیزه گیاهان دارویی ۳۰ ۱۳۹۹
اداره کل جهاد کشاورزی توسعه پرورش گاو شیری ۴۰۰ راس به ۸۰۰ راس ۱۰ ۱۳۹۹
اداره کل اوقاف و امور خیریه توسعه گردشگری مذهبی با محوریت ساماندهی امام زاده حسین(ع) ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ۹۴ ۱۳۹۷
اداره کل امور اقتصاد و دارایی راه اندازی و تجهیز مرکز خدمات سرمایه گذاری استان شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد ۱ ۱۳۹۵
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای پروژه مصباح(مادران کارآفرین پرور، صنعت بهره ور،اقتدار حاکمیت) ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ۱۲۰۹۲۴ ۱۳۹۷
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای پروژه مصباح(مادران کارآفرین پرور، صنعت بهره ور،اقتدار حاکمیت) ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ۱۶۵۰۰۰ ۱۳۹۶
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای پروژه مصباح(مادران کارآفرین پرور، صنعت بهره ور،اقتدار حاکمیت) ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ۱۶۵۰۰۰ ۱۳۹۶
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس بهره برداری از ۱۶ پروژه آموزشی خیرین با ۸۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ مردمی کردن اقتصاد ۱ ۱۳۹۷
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس بهره برداری از ۱۶ پروژه آموزشی خیرین با ۸۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ مردمی کردن اقتصاد ۱۶ ۱۳۹۶
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس بهره برداری از ۱۶ پروژه آموزشی خیرین با ۸۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ مردمی کردن اقتصاد ۱۶ ۱۳۹۵