سامانه رصد و پایش اقتصاد مقاومتی استان قزوین

برنامه های اقتصاد مقاومتی اختصاصی استان

دستگاه اجرایی پروژه محور اقتصاد مقاومتی میزان هدف توضیحات ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹
مقدار مقدار مقدار مقدار مقدار
اداره کل جهاد کشاورزیاداره کل صنعت، معدن و تجارت ایجاد کنسرسیوم صادرات محصولات انگور وکشمش استان ۱۴۰ عملکرد سال ۹۵، ۷۰ درصد می باشد.عملکرد سال ۹۶، ۲۵درصد می باشد. ۳۰.۰۰
اداره کل صنعت، معدن و تجارتاداره کل جهاد کشاورزی ایجاد کنسرسیوم صادرات محصولات و فرآوردهای مرغ و تخم مرغ استان ۱ عملکرد سال ۹۵ ، ۴۰ درصد می باشد.
شرکت آب منطقه ای انتقال آب از سد طالقان به استان قزوین ۱۹ عملکرد سال ۹۵، ۲۰ درصد می باشد.عملکرد سال ۹۶ ، ۶ درصد می باشد. ۰.۵۰
شرکت توزیع نیروی برق استان احداث نیروگاه های خورشیدی با ظرفیت ۱۳۰ مگاوات توسط بخش خصوصی ۲۳۰.۲ ۰.۰۰ ۰.۲۰ ۰.۱۰
شرکت توزیع نیروی برق استان احداث نیروگاههای CHP با ظرفیت ۵۴ مگاوات توسط بخش خصوصی ۸ ۷.۲۰ ۱۵.۶۰
شرکت توزیع نیروی برق استان • احداث ۴ نیروگاه بادی با ظرفیت ۲۰۰ مگاوات توسط بخش خصوصی ۲۸ ۲۵.۰۰ ۱۰.۰۰ ۶۲.۰۰
شرکت توزیع نیروی برق استان ارتقاء ظرفیت تولید و بهره وری انرژی در نیروگاه شهید رجایی ۲۰۰۰۱۳۵۰ عملکرد سال ۹۵ ،۸۷ در صد می باشد.عملکرد سال۹۶، ۵ درصد می باشد. ۱۷۴۰.۰۰
شرکت توزیع نیروی برق استان احداث شبکه رینگ وبرق رسانی به منطقه محروم الموت (شرقی و غربی) ۱۰۰ ۱۰۰.۰۰
شرکت آب منطقه ای ساختمان سد بالاخانلو ۱۰ عملکرد در سال ۹۸ ، ۱۰ درصد می باشد. ۱۰.۰۰
شرکت آب منطقه ای ساختمان سد نهب ۳ عملکرد در سال ۹۸ ،۳ درصد می باشد. ۳.۰۰
اداره کل جهاد کشاورزی شهرک گلخانه ای ۴۵ عملکرد در سال ۹۸، ۴۵ درصد می باشد. ۴۵.۰۰
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هتل سه ستاره کاخ سبز- سرمایه گذار: مجید درویشوند ۲۵ عملکرد درسال ۹۸، ۲۵ درصد می باشد. ۲۵.۰۰
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هتل بزرگ تاکستان (هتل چهارستاره)- سرمایه گذار: عزت اله بغدادی ۳۰ عملکرد سال ۹۸، ۳۰ درصد می باشد. ۳۰.۰۰
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری توسعه کارگاه های بومی و سنتی صنایع دستی روستایی (شهرستان قزوین- طارم؛ نیارک) ۱۰۰ عملکرد در سال ۹۸، ۱۰۰ درصد می باشد. ۱۰۰.۰۰
شرکت توزیع نیروی برق استان کاهش تلفات غیرفنی و اجرای برنامه های پاسخگوئی بار با هدف پیک سائی با نصب کنتورهای هوشمند اولیه و ثانویه ۱۰۰ عملکرد در سال ۹۸، ۱۰۰ درصد می باشد. ۱۰۰.۰۰
شرکت توزیع نیروی برق استان کنتورهای فهام ۱۰۰ عملکرد در سال ۹۸، ۱۱۷ درصد می باشد. ۱۱۷.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش غیر دولتی ۱۰۰ عملکرد در سال ۹۸، ۱۰۰ درصد می باشد. ۱۰۰.۰۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی واگذاری بیمارستان شهدای آبیک به بخش خصوصی ۵۰ عملکرد در سال ۹۸، ۵۰ درصد می باشد. ۵۰.۰۰
پارک علم و فناوری ایجاد مرکز نوآوری استان قزوین ۱۰۰ عملکرد در سال ۹۸، ۱۰۰ درصد می باشد. ۱۰۰.۰۰
اداره کل صنعت، معدن و تجارت تامین مالی طرح های نیمه تمام ۱۰۰ عملکرد درسال ۹۸، ۱۴۱ درصد می باشد. ۱۴۱.۰۰
اداره کل صنعت، معدن و تجارت افزایش توانمندیهای صادراتی استان ۱۰۰ عملکرد در سال ۹۸ ، ۱۰۰ درصد می باشد. ۱۰۰.۰۰
اداره کل صنعت، معدن و تجارت راه اندازی واحدهای صنعتی غیر فعال ۱۰۰ عملکرد در سال ۹۸، ۱۰۶ درصد می باشد. ۱۰۶.۰۰
اداره کل صنعت، معدن و تجارت احیای معادن غیر فعال و متروکه ۱۰۰ عملکرد درسال ۹۸، ۶۰ درصد می باشد. ۶۰.۰۰
اداره کل صنعت، معدن و تجارت راه اندازی طرح شرکت ای جی تی ایرانیان ۵ عملکرد درسال ۹۸، ۵ درصد می باشد. ۵.۰۰
اداره کل صنعت، معدن و تجارت راه اندازی طرح شرکت ویتانا ۲۰ عملکرد در سال ۶۸، ۲۰ درصد می باشد. ۲۰.۰۰
اداره کل صنعت، معدن و تجارت راه اندازی طرح شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهر ۴ عملکرد در سال ۹۸، صفر می باشد. ۰.۰۰
اداره کل صنعت، معدن و تجارت راه اندازی طرح شرکت مس طارم ۵ عملکرد سال ۹۸، ۵ درصد می باشد. ۵.۰۰
اداره کل صنعت، معدن و تجارت راه اندازی طرح شرکت صنعت نورد آلومنیوم قزوین ۲۲ عملکرد سال ۹۸، ۱۱ درصد می باشد. ۱۱.۰۰
اداره کل صنعت، معدن و تجارت داخلی سازی ۴ محصول وارداتی مورد نیاز کشور ۴ ۴.۰۰
اداره کل صنعت، معدن و تجارت شناسایی پتانسیل عناصر فلزی واستراتژیک استان ۱۰۰۰ ۰.۰۰
اداره کل صنعت، معدن و تجارت تولید اسلبهای سرامیکی و نانو سرامیکی (راه اندازی آوین سرام البرز مهر) ۲۵ ۷.۵۰
اداره کل صنعت، معدن و تجارت راه اندازی کارخانه رنگ کاری اتاق خودرو (شرکت سبلان خودرو مایوان) ۲۳ ۲۳.۰۰
اداره کل صنعت، معدن و تجارت تولید لوله های بدون درز نفت و گاز(راه اندازی سها صنعت آرتا) ۴۰ ۳۶.۰۰
اداره کل صنعت، معدن و تجارت تولید موتور بنزینی و پایه گاز سوز (راه اندازی قوای محرکه تیوان) ۶۲ ۶۲.۰۰
اداره کل صنعت، معدن و تجارت ایجاد پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در آبیک ۱۰ ۱۰.۰۰
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هتل سه ستاره کاخ سبز در جاده الموت ۱۵ ۱۵.۰۰
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هتل بزرگ تاکستان(هتل چهار ستاره) ۱۰ ۱۰.۰۰
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مشارکت در مرمت و احیای بناهای تاریخی در اختیار مالکین بخش خصوصی ( کاروانسرای سعدالسلطنه ) ۱۰ ۱۰.۰۰
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مشارکت در مرمت و احیای بناهای تاریخی در اختیار مالکین بخش خصوصی ( خانه تاریخی حکیم افضل) ۵۰ ۵۰.۰۰
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منطقه نمونه گردشگری یله گنبد در منطقه آبگرم کوهین ۳۰ ۹.۰۰
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منطقه نمونه گردشگری اوان در منطقه الموت ۳۰ ۳۰.۰۰
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منطقه نمونه گردشگری باراجین در قزوین ۵۰ ۵۰.۰۰
شرکت آب منطقه ای نصب کنتورهای هوشمند برروی چاه ها ۱۵۰ ۸۲۳.۰۰
اداره کل جهاد کشاورزی افزایش ظرفیت تولید وصادرات ماهیان زینتی ۲۰ ۲۰.۰۰
اداره کل جهاد کشاورزی پرورش بز شیری مورسیا ۱۵۰۰ راسی ۱۰ ۱۰.۰۰
اداره کل جهاد کشاورزی پرورش گاو شیری ۵۰۰۰ راسی، فاز اول ۱۵۰۰ راسی ۱۴ ۱۴.۰۰
اداره کل جهاد کشاورزی پرورش گاو شیری ۳۵۰۰راسی خوشه دشت ۲۵ ۲۵.۰۰
اداره کل جهاد کشاورزی توسعه پرورش گاو شیری ۴۰۰ راس به ۸۰۰ راس ۱۰ ۱۰.۰۰
اداره کل جهاد کشاورزی پرورش مرغ پولت نودهک ۵ ۵.۰۰
اداره کل جهاد کشاورزی دامداری گاو شیری ۵۰۰ راسی ۵ ۵.۰۰
اداره کل جهاد کشاورزی دامداری ۵۰۰۰ راسی گوسفند اصلاح نژاد شده (شرکت سرو زرع ) ۴۰ ۴۰.۰۰
اداره کل جهاد کشاورزی افزایش تولید ماهیان سردآبی وگرم آبی ۴۱۱۵ ۴۱۲۰.۷۰
اداره کل جهاد کشاورزی تجهیز ونوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی ۵۳۵۰۰۰ ۶۵۵۵۹۵.۰۰
اداره کل جهاد کشاورزی کشت متراکم و مکانیزه گیاهان دارویی ۳۰ ۶۲.۰۰
اداره کل منابع طبیعی جنگلکاری، توسعه درختکاری و فضای سبز ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰.۰۰
اداره کل منابع طبیعی کشت و توسعه و فرآورده های گیاهان دارویی ۵۰ ۵۰.۰۰
جهاددانشگاهی استان طراحی و تجهیز و آماده سازی مرکز دورا پزشکی درمان سرطان سینه استان عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی ۱۱۰۰۲۰ عملکرد سال ۹۵ ، ۹۰ درصد می باشد. ۳۰.۰۰ ۱۰.۰۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایجاد مرکز رادیو تراپی بیمارستان ولایت عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی ۱۱۰۰ عملکرد سال ۹۵ ،۲۰ درصد می باشد. ۲۰.۰۰ ۴۰.۰۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تاسیس بیمارستان هفتصد تختخوابی آموزشی قزوین عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی ۱ عملکرد سال ۹۵ ، ۲ درصد می باشد.عملکرد سال ۹۶، ۳درصد می باشد.
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی طرح الحاقی بیمارستان شهید رجایی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی ۱ عملکرد سال ۹۵ ،۱۰ درصد می باشد.عملکرد سال ۹۶، ۳۵ درصد می باشد.
شهرداری قزوین راه اندازی دهکده سلامت استان عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی ۱ عملکرد سال ۹۵، ۲۰ درصد می باشد. ۰.۰۰
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای پروژه مصباح(مادران کارآفرین پرور، صنعت بهره ور،اقتدار حاکمیت) ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ۱۶۵۰۰۰۱۲۰۹۲۴ ۴۶۵۸۷.۰۰ ۷۹۸۲۸.۰۰
اداره کل اوقاف و امور خیریهاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریشهرداری قزوین توسعه گردشگری مذهبی با محوریت ساماندهی امام زاده حسین(ع) ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ۹۴ عملکرد سال ۹۵، ۲۰ درصد می باشد. ۱۳.۰۰
جهاددانشگاهی استان احیا و تجاری سازی فرش قزوین ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ۱۲ عملرد سال ۲۰،۹۵در صد می باشد. ۰.۰۰
جهاددانشگاهی استان راه اندازی سامانه ملی تجاری سازی فناوری(کاریدا) ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ۱ عملکرد سال ۹۵، ۶۰در صد می باشد.عملکرد سال ۹۶، ۱۰ درصد می باشد.
جهاددانشگاهی استان راه اندازی مرکز خدمات تخصصی فناوری اطلاعات و برنامه نویسی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) - پروژه در سال ۹۵ حذف شده است. ۰.۰۰
جهاددانشگاهی استان • ایجاد مرکز علمی و دانشگاهی و اجرایی در موضوع پوشاک اجتماعی با فرهنگ ایرانی اسلامی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ۱۵۰۲۰ ۱.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۰.۰۰
شهرداری قزوین تاسیس یک هتل پنج ستاره به منظور توسعه گردشگری ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ۱ عملکرد سال ۹۵ ،۲۰ درصد می باشد. ۰.۰۰
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای پروژه مصباح(مادران کارآفرین پرور، صنعت بهره ور،اقتدار حاکمیت) ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ۱۶۵۰۰۰ ۱۹۸۹۵۴.۰۰
اداره کل منابع طبیعی کشت و توسعه و فرآورده های گیاهان دارویی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ۱۰۰ ۱۰۰.۰۰
اداره کل منابع طبیعی بیابان زدایی( قرق) ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ۱۰۰ ۱۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب استان تکمیل و ارتقاء تصفیه خانه قزوین از ظرفیت ۱۷۱ هزار نفر به ۲۴۳ هزار نفر ارتقای بهره وری ۱۶ عملکرد سال ۹۵ ،۱۵ درصد می باشد.عملکرد سال ۹۶ ، ۷ درصد می باشد. ۱.۰۰
شرکت آب و فاضلاب استان تکمیل و ارتقاء تصفیه خانه تاکستان از ظرفیت ۵۵ هزار نفر به ۱۳۸ هزار نفر ارتقای بهره وری ۱۶ عملکرد سال ۹۵ ،۱۰ درصد می باشد.عملکرد سال ۹۶، ۵درصد می باشد. ۱.۰۰
شرکت آب منطقه ای انتقال آب از سد طالقان به استان قزوین ارتقای بهره وری ۴ عملکرد در سال ۹۸ ، ۴ درصد می باشد. ۴.۰۰
اداره کل صنعت، معدن و تجارت راه اندازی سامانه جامع تجارت ایران پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی ) ۱۵۰ عملکرد سال ۹۵، ۲۰ درصد می باشد.عملکرد سال ۹۶ ، ۵۰ درصد می باشد. ۵۰.۰۰
اداره کل صنعت، معدن و تجارت طرح برند سازی شیرینی سنتی قزوین پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی ) ۱۱۰ عملکرد سال ۹۶، ۲۰ درصد می باشد. ۱.۰۰ ۱۰.۰۰
جهاددانشگاهی استان تالیف مجموعه آموزشی زبان انگلیسی و انعقاد تفاهم نامه با نشر بین الملللی لبنان برای انتشار در منطقه غرب آسیا پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی ) ۸۱۶۴ عملکرد سال ۹۵، ۳۰درصد می باشد. ۶.۰۰ ۱.۰۰
پارک علم و فناوری احداث ساختمان چند مستاجره با زیربنای حدود ۸۰۰۰ مترمربع به منظور استقرار واحدهای فناور و دانش بنیان استان توسعه اقتصاد دانش بنیان ۱۶۴۰۰ عملکرد سال ۹۵، ۷۰ درصد می باشد. ۶۴۰۰.۰۰
پارک علم و فناوری راه اندازی مرکز ایده پردازی و فن بازار در پارک علم و فناوری استان توسعه اقتصاد دانش بنیان ۱ عملکرد سال ۹۵ ،۶۰ درصد می باشد.
جهاددانشگاهی استان تولید دانش فنی و تجاری سازی دورا پزشکی در درمان های تخصصی ناباروری توسعه اقتصاد دانش بنیان ۱۱۰۰۳۰ ۱.۰۰ ۴۰.۰۰ ۲۰.۰۰
جهاددانشگاهی استان تولید و بهره برداری نرم افزار دورا پزشکی (تل مدسین) بومی توسعه اقتصاد دانش بنیان ۱۱۰۰۱۵ ۱.۰۰ ۴۰.۰۰ ۰.۰۰
جهاددانشگاهی استان راه اندازی اولین مرکز شتابدهی اسباب بازی کشور در قزوین توسعه اقتصاد دانش بنیان ۱ عملکرد سال ۹۵، ۷۰ درصد می باشد.
جهاددانشگاهی استان راه اندازی مرکز رشد فناوری های نرم و صنایع فرهنگی توسعه اقتصاد دانش بنیان ۱ پروژه در سال ۹۵ حذف شده است. ۰.۰۰
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین مرکز فناوری ها و نوآوری سینتک و مرکز تحقیقات مکاترونیک دانشگاه آزاد اسلامی قزوین. توسعه اقتصاد دانش بنیان ۱۲ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰
اداره کل امور اقتصاد و دارایی راه اندازی و تجهیز مرکز خدمات سرمایه گذاری استان شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد ۱ در سال ۹۵ به طور کامل انجام شده است. ۱.۰۰
اداره کل گمرک راه اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری استان در گمرک شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد ۱ ۱.۰۰
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری احداث و راه اندازی مجموعه آب درمانی منطقه یله گنبد و آبگرم توسط بخش خصوصی مردمی کردن اقتصاد ۳۵ عملکرد سال ۹۵ ،۴۵ درصد می باشد. ۵.۰۰
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریشهرداری قزوین واگذاری مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدالسلطنه به بخش غیر دولتی به منظور توسعه گردشگری مردمی کردن اقتصاد ۱ ۱.۰۰
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس بهره برداری از ۱۶ پروژه آموزشی خیرین با ۸۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ مردمی کردن اقتصاد ۱۶ عملکرد سال ۹۵ ،۹۰ درصد می باشد.عملکرد ریالی پروژه ۷۸۰۰۰ میلیون ریال از محل خیرین بوده است وبا تامین اعتبارات دولتی پروژه ها به اتمام می رسد. ۱۴.۰۰ ۱.۰۰
شرکت شهرکهای صنعتی احداث شهرک صنعتی مروارید سازان با وسعت یکصد هکتار توسط بخش خصوصی مردمی کردن اقتصاد ۱ عملکرد سال ۹۵ ، ۴۰ درصد می باشد.عملکرد سال۹۶، ۵۰ درصد می باشد.
شهرداری قزوین احداث تله سیژ زرشک و کامان مردمی کردن اقتصاد ۱ ۱.۰۰ ۱.۰۰
شهرداری قزوین بهره برداری از کمپوست زباله محمد آباد توسط بخش خصوصی مردمی کردن اقتصاد ۱ ۱.۰۰ ۱.۰۰
شهرداری قزوین احداث دهکده بزرگ طبیعت مردمی کردن اقتصاد ۱ ۱.۰۰ ۱.۰۰