ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۲ ام دى, ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۳۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۲ ام دى, ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۳۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

در خصوص شرکت شیر سحر نیز مصوب گردید شرکت به کارگروه ملی معرفی گردد تا حداقل یکسال استمهال برای واحد در نظر گرفته شده و در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۷ اقدامات قانونی برای شرکت صورت نپذیرد . ضمناً بانک صادرات محاسبات کامل بدهی شرکت شامل نرخ تسهیلات ، اصل ، سود جرائم و میزان کل پرداختی شرکت را بصورت مکتوب اعلام نمایند . (بر اساس قرارداد اولیه طبق بند واو تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷)