کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۸ ام مرداد, ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۳۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۸ ام مرداد, ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۳۰
مسئول پیگیری:
اتاق
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید در راستای تحکیم فضای کسب و کار و استمرار حضور فعالان اقتصادی معتبر و صلاخیت دار و با عملکرد اثر بخش در مسیر توسعه صادرات غیر نفتی استان ، اتاق بازرگانی نسبت به پایش و ارزیابی عملکرد صادرکنندگان استان اقدام نماید