کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۵ ام مهر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۵ ام مهر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۰۰
مسئول پیگیری:
سازمان همیاری
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید سازمان همیاری شهرداری های استان نسبت به ارائه یک طرح عملیاتی در جهت توسعه صادرات غیر نفتی استان به ویژه در خصوص خرید محصولات کشاورزی از جمله کشمش ،صیفی جات و سایر محصولات کشاورزی و هدایت صادرات صورت گرفته  از طریق گمرک قزوین اقدام نماید