ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۵ ام ارديبهشت, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۵ ام ارديبهشت, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

با توجه به رویکرد بانک مرکزی مبنی بر لزوم حمایت شبکه بانکی در خصوص ایجاد رونق و اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط، مقرر گردید بازپرداخت تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های اقتصادی فعال (دوره وصول تسهیلات) در هر یک از بخش‌های اقتصادی متناسب با میزان و مدت زمان بازگشت سرمایه واحد تولیدی باشد (در فرآیند فروش کالا و خدمات، مدت زمان نقد شدن تولیدات فروخته شده از سوی بنگاه‌های اقتصادی می‌بایست ملحوظ نظر نظام بانکی قرار گیرد) و در صورت درخواست واحد تولیدی برای تمدید تسهیلات دریافتی با دریافت سود، نسبت به تمدید یک دوره دیگر مساعدت نماید.