کارگروه توسعه غیر نفتی، ۰۲ ام خرداد, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۰۲ ام خرداد, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰
مسئول پیگیری:
استانداری، سازمان صنعت معدن و تجارت،جهاد کشاورزی
وضعیت:
توضیحات

در خصوص پایانه صادراتی کاسپین موارد ذیل مصوب گردید:

  • با عنایت به طولانی شدن روند احداث پایانه توسط شرکت به آفرین، مقرر گردید مجوزهای مربوط به سایر بخشهای پایانه تنها در صورتی صادر گردد که پروژه به پیشرفت حداقل ۵۰ درصدی  رسیده باشد (احداث واحدهای سردخانه، سورتینگ و بسته بندی)  و در فاز اول مورد بهره برداری قرار گیرد.